Sustine chestionare-az.ro cu un click pe G+ sau Facebook

Intrebari conducatori auto persoane Reglementari Transport Persoane

Întrebarea 1

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C
copia conformă a licenţei comunitare
D
licenţa de transport
Întrebarea 2

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

A
contractul de muncă al conducătorului auto
B
documentul de transport
C
licenţa comunitară
D
licenţa de execuţie a autovehiculului
Întrebarea 3

În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

A
graficul de circulaţie
B
licenţa de execuţie
C
licenţa de transport
D
licenţa de traseu
Întrebarea 4

 În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenţa de traseu este valabilă numai însoţită de următorul document:

A
certificatul de înmatriculare
B
foaia de parcurs
C
graficul de circulaţie
D
programul de transport
Întrebarea 5

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia conformă a licenţei comunitare
C
licenţa de execuţie a autovehiculului
D
licenţa de transport
Întrebarea 6

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
autorizaţia pentru efectuarea traseului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a traseului
Întrebarea 7

În cazul transportului interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, prin document de transport de înţelege:

A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
licenţa de transport
C
licenţa de traseu
D
programul de circulaţie
Întrebarea 8

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
avizul medical şi psihologic al conducătorului auto
B
documentul de control
C
legitimaţia de serviciu a conducătorului auto
D
programul de transport
Întrebarea 9

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 10

 La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
factura fiscală pentru tarifarea transportului
C
legitimaţiile de călătorie pentru pasagerii transportaţi
D
tabelul cu orele de circulaţie
Întrebarea 11

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de călătorie emise pasagerilor
C
documentele din care să rezulte apartenenţa pasagerilor la categoria pentru care este licenţiat serviciul
D
documentul de control
Întrebarea 12

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere
B
contractul de întreţinere al autobuzului cu o unitate autorizată R.A.R.
C
contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de leasing
D
contractul pentru staţiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
Întrebarea 13

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport inter judeţean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina terţilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 14

În cazul efectuării transportului interjudeţean de persoane prin servicii regulate speciale, licenţa de traseu este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

A
documentul de control pentru serviciile ocazionale
B
graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport
C
graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu
D
programul de transport aferent licenţei de execuţie
Întrebarea 15

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

A
numărul de înmatriculare al autobuzului
B
numele conducătorilor auto
C
orele de plecare, respectiv de sosire
D
staţiile publice pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor
Întrebarea 16

Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

A
autogările utilizate
B
distanţele dintre staţii
C
numărul licenţei de execuţie
D
tarifele practicate
Întrebarea 17

 Graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu pentru transport interjudeţean prin servicii regulate speciale conţine:

A
autobuzele utilizate
B
capacitatea staţiilor
C
conexiunile cu alte mijloace de transport
D
staţiile
Întrebarea 18

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
autorizaţia pentru efectuarea traseului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a traseului
Întrebarea 19

 În cazul transportului naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, prin document de transport de înţelege:

A
contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B
documentul de control
C
licenţa de transport
D
programul de circulaţie
Întrebarea 20

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de călătorie utilizate
C
legitimaţia de serviciu a conducătorului auto
D
licenţa de traseu
Întrebarea 21

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 22

 La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere
B
contractul de întreţinere al autobuzului cu o unitate autorizată R.A.R.
C
contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de leasing
D
contractul pentru staţiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
Întrebarea 23

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina terţilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 24

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C
copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
D
licenţa de transport
Întrebarea 25

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A
contractul de muncă al conducătorului auto
B
copia conformă a licenţei comunitare
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a autovehiculului
Întrebarea 26

În cazul transportului naţional de persoane în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

A
copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
B
licenţa de execuţie a transportului
C
licenţa de traseu
D
tabelul cu numele persoanelor transportate, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al întreprinderii
Întrebarea 27

În cazul transportului rutier naţional de persoane în cont propriu, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

A
avizul medical şi psihologic al conducătorului auto
B
certificatul de transport în cont propriu
C
instrucţiunile de siguranţă pentru persoanele transporte
D
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
Întrebarea 28

 La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
D
certificatul de transport în cont propriu
Întrebarea 29

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A
contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere
B
contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de leasing
C
contractul pentru staţiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
D
graficul de circulaţie
Întrebarea 30

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport naţional de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina terţilor
B
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 31

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

A
certificatul de transport internaţional
B
copia conformă a licenţei comunitare
C
licenţa de execuţie pentru vehicul
D
licenţa de transport
Întrebarea 32

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

A
avizul medical şi psihologic al conducătorului auto
B
contractul cu beneficiarul transportului
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a serviciului internaţional de transport persoane
Întrebarea 33

În cazul transportului internaţional contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de înţelege:

A
autorizaţia de transport internaţional
B
graficul de circulaţie cu staţiile prevăzute pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
C
licenţa de execuţie a transportului internaţional
D
licenţa de traseu in trafic internaţional
Întrebarea 34

 În cazul efectuării transportului internaţional de persoane prin servicii regulate, autorizaţia de transport internaţional este însoţită pe toată durata efectuării transportului de:

A
documentul de control INTERBUS
B
graficul de circulaţie
C
graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu
D
tabelul cu persoanele transportate
Întrebarea 35
La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:
A
autorizaţia de transport internaţional
B
copia conformă a licenţei comunitare
C
graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu
D
licenţa de traseu
Întrebarea 36

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
autorizaţia de transport internaţional
B
documentul de transport
C
licenţa comunitară pentru transportul internaţional
D
licenţa de execuţie a traseului şi graficul de circulaţie aferent
Întrebarea 37

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
aparatul de marcat electronic fiscal
B
biletele de călătorie utilizate
C
legitimaţia de serviciu a conducătorului auto
D
licenţa de traseu
Întrebarea 38

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
certificatul de clasificare a autovehiculului
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de încadrare în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
Întrebarea 39

 La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
contractul care stă la baza emiterii legitimaţiilor de călătorie pentru pasageri
B
contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de închiriere sau de leasing
C
contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este deţinut cu contract de leasing
D
contractul încheiat cu autorităţile competente ale statelor tranzitate
Întrebarea 40

 La bordul autobuzului cu care se efectuează transport internaţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A
asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina terţilor valabilă în statele tranzitate
B
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C
asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D
tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier
Întrebarea 41

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

A
să emită bilete/legitimaţii de călătorie corespunzător distanţei parcurse de persoanele transportate
B
să nu accepte la transport alte persoane decât cele înscrise în documentul de control semnat şi ştampilat de beneficiarul transportului
C
să nu plece din capătul de traseu cu locuri libere în autobuz
D
să verifice componenţa grupului de călători înscrisă în documentul de transport semnat şi ştampilat de operatorul de transport
Întrebarea 42

 În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

A
la coborârea călătorilor să emită acestora bilete/legitimaţii de călătorie corespunzător distanţei parcurse
B
să permită urcarea în autovehicul a persoanelor care beneficiază de facilităţi la transportul rutier
C
să refuze la transport persoanele care beneficiază de facilităţi la transportul rutier, informând asupra posibilităţilor de utilizare a altor moduri de transport
D
să transporte persoane numai în limita numărului de locuri pe scaune şi în picioare înscris în certificatul de înmatriculare
Întrebarea 43

 În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

A
să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor
B
să nu plece în cursă cu documentul de control necompletat sau completat necorespunzător
C
să oprească pentru coborârea călătorilor numai în staţiile prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul transportului
D
să permită călătorilor să manipuleze bagajele în vederea încărcării/descărcării în/din portbagajul vehiculului
Întrebarea 44

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

A
să informeze pasagerii cu privire la obligativitatea arimării bagajelor şi coletelor aflate asupra lor pe durata transportului
B
să permită urcarea în autovehicul a persoanelor posesoare de bilete/legitimaţii de călătorie
C
să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor înscrise în documentul de transport
D
să preia mărfuri sau colete doar în limita spaţiului disponibil pe culoarul autovehiculului şi/sau pe scaune
Întrebarea 45

În cazul serviciilor regulate de transport persoane în trafic naţional, conducătorul auto are următoarea obligaţie:

A
să oprească numai în staţiile amenajate şi semnalizate cu indicatorul INTERBUS
B
să oprească numai în staţiile mijloacelor de transport public local, semnalizate şi marcate corespunzător
C
să oprească numai în staţiile prevăzute cu refugiu pentru călători care asigură condiţii minime de siguranţă pentru aceştia
D
să oprească numai în staţiile prevăzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de traseu
Întrebarea 46

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate au obligaţia:

A
să accepte transportul gratuit al copiilor sub 14 ani pentru care nu se solicită loc separat, în cazul transportului efectuat în trafic naţional
B
să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în grafic pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate şi a bagajelor acestora
C
să emită abonamente de călătorie
D
să oprească autovehiculul la orice fel de solicitare
Întrebarea 47

Ce condiţii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

A
afişarea tarifului de transport pe bază de legitimaţie de călătorie în interiorul vehiculului
B
afişarea graficului de circulaţie în interiorul vehiculului
C
afişarea licenţei de traseu în interiorul vehiculului
D
afişarea programului de transport persoane prin servicii regulate în interiorul vehiculului
Întrebarea 48

Care sunt termenele în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu:

A
1 oră în judeţ, respectiv 5 ore în afara judeţului
B
2 ore în judeţ, respectiv 6 ore în afara judeţului
C
3 ore în judeţ, respectiv 5 ore în afara judeţului
D
3 ore în judeţ, respectiv 7 ore în afara judeţului
Întrebarea 49

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în judeţ:

A
3 ore
B
4 ore
C
5 ore
D
6 ore
Întrebarea 50

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în afara judeţului:

A
3 ore
B
4 ore
C
5 ore
D
6 ore
Întrebarea 51

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în trafic internaţional:

A
10 ore
B
12 ore
C
16 ore
D
24 ore
Întrebarea 52

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
B
certificatul de transport
C
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
licenţa de execuţie a vehiculului
Întrebarea 53

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
cartea de identitate a vehiculului
B
certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
D
programul de transport
Întrebarea 54

 În cazul transportului de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
autorizaţia conducătorului auto pentru transportul de persoane
B
autorizaţia de transport persoane în trafic naţional
C
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
D
certificatul de înregistrare a serviciului de transport persoane la autorităţile locale
Întrebarea 55

 Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

A
cartea de identitate a vehiculului
B
copia conformă a certificatului de competenţă profesională al conducătorului auto
C
documentul de transport
D
licenţa de transport – in original
Întrebarea 56

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

A
ca autovehiculul să deţină licenţă de execuţie
B
ca autovehiculul să fie închiriat cu conducător auto
C
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul
D
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului, in copie
Întrebarea 57

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost:

A
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
B
certificatul de transport
C
licenţa comunitară
D
licenţa de transport
Întrebarea 58

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

A
certificatul de transport rutier în folos propriu
B
copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu
C
copia conformă a licenţei comunitare
D
licenţa de transport rutier public
Întrebarea 59

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

A
da
B
da, daca respectivii operatori de transport ajung la o înţelegere
C
da, pentru o perioada de maximum 2 săptămâni
D
nu
Întrebarea 60

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală la următoarele intervale:

A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 61

Conducătorii auto care au peste 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

A
1 an
B
2 ani
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 62

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală următoarele intervale:

A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
4 ani
Întrebarea 63

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani şi efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

A
2 ani
B
1 an
C
3 ani
D
5 ani
Întrebarea 64

Inspecţiile tehnice periodice se efectuează:

A
in cadrul staţiilor autorizate de RAR
B
in orice staţie service pentru reparaţii
C
in orice staţie tehnica autorizata de ARR
D
in orice staţie tehnica autorizată de constructorul vehiculului
Întrebarea 65

Inspecţia tehnică la autobuzele destinate transportului de persoane în trafic interurban se efectuează periodic la:

A
1 an de la ultima ITP
B
2 ani de la ultima ITP
C
3 luni de la ultima ITP
D
6 luni de la ultima ITP
Întrebarea 66

Cine este responsabil în cadrul societăţii cu instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere ?

A
administratorul societăţii
B
administratorul societăţii împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport
C
patronul societăţii
D
managerul de transport
Întrebarea 67

Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:

A
însemnele trebuie să fie amplasate la bordul autocarului
B
la loc vizibil în exterior dreapta
C
la loc vizibil în exterior stânga
D
oriunde nu stânjenesc vizibilitatea conducătorului auto
Întrebarea 68

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehiculele concepute şi construite pentru transportul de persoane, nu trebuie să depăşească:

A
100 km/h
B
110 km/h
C
80 km/h
D
90 km/h
Întrebarea 69

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate poate fi:

A
efectuat conform graficului de circulaţie
B
în regim de rent a car
C
în regim de taxi
D
ocazional sau turistic
Întrebarea 70

Ce tip de transport desfăşoară o întreprindere care îşi transportă zilnic, cu autobuzul, muncitorii la şi de la punctele de lucru:

A
transportul rutier de persoane prin curse speciale
B
transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale
C
transportul rutier în cont propriu
D
transportul rutier ocazional de pasageri
Întrebarea 71

Care din condiţiile de mai jos se impun pentru executarea transportului de persoane:

A
să nu circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara autobuzului
B
să se asigure urcarea şi coborârea bagajelor, inclusiv în salonul autobuzului
C
să se oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor, la cererea expresă a acestora
D
sistem de frânare ABS şi centuri de siguranţă pentru fiecare pasager
Întrebarea 72

Ce condiţii se impun în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

A
autovehiculele utilizate să aibă asupra lor, pe toată durata transportului, eventuale piese de schimb necesare
B
autovehiculele utilizate să fie dotate cu aparat de taxare
C
autovehiculele utilizate să fie dotate cu sisteme electronice de supraveghere prin satelit
D
să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu
Întrebarea 73

Ce condiţii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier de persoane prin servicii regulate:

A
conducătorul auto să efectueze cel puţin 2 ore de odihnă după fiecare cursă
B
să nu permită transportul persoanelor cu bagaje
C
să se efectueze transportul în conformitate cu graficul de circulaţie
D
să se oprească în fiecare staţie cel puţin 5 minute
Întrebarea 74

Un operator de transport, poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport ?

A
da
B
da, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în foaia de parcurs
C
da, în baza unui contract de închiriere
D
nu
Întrebarea 75

Documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS se utilizează pentru:

A
transportul de persoane prin servicii ocazionale liberalizate între România şi state din afara Uniunii Europene
B
transportul de persoane prin servicii ocazionale neliberalizate în trafic internaţional
C
transportul de persoane prin servicii ocazionale şi state membre ale Uniunii Europene
D
transportul de persoane prin servicii regulate liberalizate între România şi state din afara Uniunii Europene
Întrebarea 76

În cazul efectuării transportului de persoane prin servicii ocazionale între România şi Turcia, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A
autorizaţia de transport internaţional şi graficul de circulaţie
B
documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS
C
licenţa comunitară şi tabelul cu persoanele transportate
D
licenţa de traseu în original însoţită de graficul de circulaţie
Întrebarea 77

Capăt de traseu se numeşte staţia de plecare/destinaţie utilizată pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii:

A
de taxi şi închiriere
B
intermodale de transport persoane
C
ocazionale de transport persoane
D
regulate de transport persoane
Întrebarea 78

Parcursul care asigură legătura dintre capetele de traseu de plecare/destinaţie, pe care se execută servicii regulate sau regulate speciale, se numeşte:

A
cursă
B
itinerariu
C
navetă
D
traseu
Întrebarea 79

 Precizaţi care sunt categoriile de clasificare ale autobuzelor şi care dintre ele defineşte confortul maxim:

A
I,II,III - categoria a III a de confort maxim
B
I,II,III,IV - categoria a I a de confort maxim
C
I,II,III,IV - categoria a IV a de confort maxim
D
I,II,III,IV,V - categoria a V a de confort maxim
Întrebarea 80

Precizaţi care este perioada de valabilitate a certificatului de clasificare şi cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitată prelungirea acestuia:

A
1 an - cu 30 de zile
B
2 ani - cu 60 de zile
C
3 ani - cu 45 de zile
D
5 ani - cu 30 de zile
Întrebarea 81

Precizaţi clasificarea pe stele a autobuzelor şi care dintre acestea defineşte confortul maxim:

A
* , ** , *** - clasa de confort maxim este ***
B
* , ** , *** , **** - clasa de confort maxim este *
C
* , ** , *** , **** , ***** - clasa de confort maxim este *
D
* ,** , *** , **** - clasa de confort maxim este ****
Întrebarea 82

 Autocarele de scurtă distanţă, care efectuează transport internaţional, sunt autocare destinate transportului contra cost de persoane pe o distanţă maximă de:

A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Întrebarea 83

 Transportul contra cost de persoane prin servicii ocazional în trafic internaţional poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a II- a pe distanţă de cel mult:

A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Întrebarea 84

Transportul cu autobuze clasificate categoria a III-a poate fi efectuat până la maximum:

A
1000 km pe sens
B
1500 km pe sens
C
2500 km pe sens
D
500 km pe sens
Există 84 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
81828384
Întoarcere

Tutorial video instructiuni de folosire a chestionarelor AICI
Instructiuni de folosire:
1.Alege intrebarea corecta si da click pe ea
2.Apasa sageata albastra din dreapta butonului “lista” pentru a merge la Intrebarea urmatoare  sau pentru a sari peste o intrebare
3.Apasa sageata din stanga pentru intrebarea anterioara.
4.Daca ai sarit peste o intrebare apasa butonul “Lista” si alege intrebarea din tabelul care apare

Atestate Profesionale conducatori auto Persoane

1 Comentariu

  1. Site de mare folosinta pentru cei ce vor atestate…Mai sunt si alte site-uri, dar cu mai multe raspunsuri incorecte (fata de raspunsurile considerate bune la examenul cu arr-ul).

    Raspunde

Adaugă comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Rezolva adunarea: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.