Chestionare auto OnlineSustine-ne cu un click pe G+ sau Facebook

Intrebari conducatori auto ADR Cisterne

Intrebari ADR, chestionare atestat cisterna partea I
Intrebari , chestionare atestat cisterna partea II
Intrebari , chestionare atestat cisterna partea III

Intrebari ADR Cisterne part I

Chestionarul a luat sfarsit!
Întrebări Inițiale:  %%TOTAL%%
Răspunsuri Exacte:  %%SCORE%%
Procentajul obținut este de: %%PERCENTAGE%%
Pentru a fi sigur ca promovezi examenul pentru atestat iti recomandam sa parcurgi de doua ori toate intrebarile.

Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1

Care sunt clasele de mărfuri periculoase ce se pot transporta în cisternă fixă?

A
Toate în afară de clasele 4.1 si 7
B
Aceleasi care pot fi transportate si în colete
C
Toate în afară de clasa 1
D
Toate cele conţinute în clasificarea ADR
Întrebarea 2

Există substanţe periculoase care nu pot fi transportate în cisternă?

A
Nu, deoarece cisternele sunt la fel de solide ca si coletele
B
Da, anumite substanţe nu sunt admise deoarece acest mod sporeste pericolul prezentat de încărcătură
C
Da, dar substanţele care nu sunt admise în cisternă pot fi toate încărcate în containercisternă, interdicţia funcţionând la cantităţi mai mari de 10.000 litri
D
Depinde de volumul cisternei, interdicţia funcţionând la cantităţi mai mari de 10.000 litri
Întrebarea 3

Substanţele transportate în cisternă pot fi în stare de agregare:

A
Lichidă, solidă, gazoasă sau topită
B
Lichidă, gazoasă sau solidă
C
Numai lichidă sau solidă
D
Exclusiv gazoasă
Întrebarea 4

Un container-cisternă este:

A
Un element din echipamentul de transport fixat stabil (si definitiv) pe un sasiu rutier
B
Un mijloc de transport care poate fi deplasat numai gol
C
Este considerat ambalaj dacă are volumul mai mic de 3.000 litri
D
Un element din echipamentul de transport care conţine un rezervor, conceput special pentru facilitarea transportului de mărfuri fără divizarea încărcăturii, prevăzut cu dispozitive care usurează stivuirea si manipularea, având o capacitate mai mare de 0,45 m3 (450 litri)
Întrebarea 5

Conform ADR, o cisternă demontabilă este:

A
Un mijloc de transport asemănător cu un container-cisternă fixat în mod stabil pe un vehicul
B
Un mijloc de transport echivalent cu o baterie de cisterne
C
O cisternă mobilă de pe care pot fi demontate toate echipamentele de funcţionare
D
O cisternă având o capacitate mai mare de 450 litri, care nu este cisternă fixă, cisternă mobilă, container cisternă, sau cisternă care constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM
Întrebarea 6

O cisternă fixă este:

A
O cisternă a cărei capacitate este sub 1 m3, fixată în mod stabil pe un vehicul
B
O cisternă fixată prin buloane de siguranţă pe sasiul unui vehicul autoportant
C
O cisternă cu o capacitate mai mare de 1000 litri fixată pe un vehicul (care devine astfel un vehicul cisternă) sau care face parte integrantă din sasiul unui astfel de vehicul
D
O cisternă colectoare aparţinând expeditorului sau destinatarului
Întrebarea 7

Un vehicul cisternă este:

A
Un vehicul construit pentru transportul lichidelor, gazelor, materialelor pulverulente sau granulate si care comportă una sau mai multe cisterne fixe. În plus faţă de vehiculul propriu-zis sau elementele unui sistem de rulare, vehiculul cisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele si piesele de legătură la vehicul sau la sistemul de rulare
B
Un vehicul construit pentru a transporta substanţe lichide, gazoase, pulverulente sau granulare în ambalaje mari
C
Un vehicul construit pentru a transporta substanţe lichide, gazoase, pulverulente sau granulare în colete
D
Un vehicul care transportă containere-cisternă
Întrebarea 8

Ce se înţelege prin vehicul baterie:

A
Un vehicul cu un ansamblu de mai multe containere mici pentru transportul în vrac
B
Un vehicul care cuprinde: buteliile, tuburile, grupurile de cilindri sub presiune (cunoscute si sub denumirea de cadre de butelie) precum si cisternele cu o capacitate mai mare de 450 litri pentru gazele din clasa 2, legate între ele printr-o conductă si fixate permanent la o unitate de transport
C
Un vehicul cu un ansamblu de mai multe cisterne demontabile, montate definitiv pe unitatea de transport
D
Un vehicul pe care se pot încărca mai multe ambalaje mari care conţin mărfuri periculoase
Întrebarea 9

Elaborarea normelor privind omologarea suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul mărfurilor periculoase este de competenţa:

A
Ministerul Transporturilor
B
Ministerul Administraţiei si Internelor
C
Ministerul Economiei
D
Autorităţile Administraţiei Publice Locale
Întrebarea 10

Certificatul de agreare pentru vehiculele purtătoare de cisternă (fixe sau demontabile),vehiculele baterie cu o capacitate mai mare de 1.000 litri si vehiculele care transportă containere-cisternă cu o capacitate mai mare de 3.000 litri se eliberează de către:

A
SC Iprochim SA
B
Reprezentanţele Regiei Autonome Registrul Auto Român – RAR
C
Întreprinderile în care au fost montat cisternele pe autovehicule, conform tipului omologat
D
Regia Autonomă Registrul Auto Român – RAR din Bucuresti
Întrebarea 11

Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase” se eliberează numai pentru tipurile de vehicule nominalizate si definite în ADR:

A
Atât pentru trafic naţional cât si pentru trafic internaţional
B
Numai pentru trafic naţional
C
Numai pentru trafic internaţional
D
Numai pentru traseele stabilite de autoritatea competentă
Întrebarea 12

Pentru a putea fi menţinute în circulaţie, vehiculele cisternă pentru care s-a eliberat certificate de agreare, vor fi supuse de către deţinătorii acestora unor:

A
Verificări periodice din partea constructorului
B
Evaluării privind comportamentul la drum alunecos
C
Inspecţii tehnice periodice la reprezentanţele Registrului Auto Român
D
Verificări tehnice la service-uri autorizate
Întrebarea 13

Un vehicul cisternă pentru transportul substanţelor din clasa 3 trebuie echipat obligatoriu cu:

A
Un întrerupător al circuitului de la baterie cu o comandă simplă acţionată din cabina soferului
B
Un întrerupător al circuitelor electrice, cu dublă comandă (în cabina soferului si în exteriorul vehiculului) si o bară împotriva socurilor în partea din spate
C
Baterie de nichel-cadmiu cu dispozitiv anti-scânteie
D
Cu o bară împotriva socurilor în partea anterioară
Întrebarea 14

Un vehicul cisternă cu masă totală maximă autorizată de peste 16 tone pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să fie echipat conform ADR cu:

A
Un sistem de frânare de încetinire si un sistem de frânare anti-blocare
B
Limitator de viteză si sistem de frânare anti-blocare
C
Un dispozitiv de frânare de încetinire si limitator de viteză
D
Un dispozitiv de control al presiunii lichidului din sistemul de frânare
Întrebarea 15

Conform ADR si legislaţiei naţionale, un vehicul cu masă totală maximă autorizată de peste 16 tone care transportă un container-cisternă trebuie să fie dotat cu:

A
Limitator de viteză si sistem de frânare anti-blocare
B
Un sistem de frânare de încetinire, un sistem de frânare anti-blocare si limitator de viteză
C
Un sistem de stabilizare anti-patinare si limitator de viteză
D
Un sistem de frânare anti-blocare si un sistem de control al presiunii din pneuri
Întrebarea 16

Conform ADR si legislaţiei naţionale, o remorcă sau o semiremorcă prevăzute cu container cisternă (de peste 3.000 litri) cu o masă totală maximă autorizată de peste 10 tone trebuie să fie echipată cu:

A
Un sistem anti-blocare ABS, un sistem de limitare a vitezei si cel puţin 3 cale de staţionare
B
Un sistem ESP pentru controlul tracţiunii si cel puţin două cale de staţionare
C
Limitator de viteză si sistem de frânare anti-blocare
D
Un dispozitiv de stabilizare a vitezei pe pante si un sistem anti-blocare ABS
Întrebarea 17

Conform ADR si legislaţiei naţionale, un vehicul tractor pentru semiremorcă de masă totală maximă autorizată de peste 16 tone, care trebuie să tracteze o semiremorcă purtătoare de container cisternă (de peste 3.000 litri), trebuie să fie echipat cu:

A
Un sistem de frânare de încetinire, un sistem de frânare anti-blocare si limitator de viteză
B
Un sistem ESP pentru controlul tracţiunii si un dispozitiv de stabilizare a vitezei pe pante
C
Un sistem de control al presiunii lichidului din sistemul de frânare
D
Un sistem EBD care nu permite răsturnarea vehiculului
Întrebarea 18

Care din următoarele inscripţii trebuie să figureze pe vehiculele cisternă ADR (în afară de cele purtătoare de cisterne demontabile)?

A
Greutatea maximă suportată de pneuri
B
Denumirea mărfii transportate
C
Numele deţinătorului
D
Greutatea maximă autorizată
Întrebarea 19

Care din următoarele inscripţii trebuie să figureze pe containerele-cisternă ADR?

A
Numele conducătorului auto si al încărcătorului
B
Greutatea maximă suportată de către piesele de colţ
C
Numele proprietarului (utilizatorului) si capacitatea maximă a rezervorului
D
Transport ADR scris cu majuscule de culoare portocalie
Întrebarea 20

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un container-cisternă?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 21

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternă fixă?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 22

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul cisternă?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 23

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul pentru mărfuri în vrac

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 24

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternă demontabilă?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 25

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentat un vehicul pentru transportul mărfurilor periculoase în colete?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 26

În care dintre imaginile de mai jos este reprezentată o cisternelor pentru deseuri care operează sub vid?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 27

Ce este o cisternă?

A
Un rezervor cu o formă de cub si capacitate de cel puţin 1.000 litri
B
Un recipient de formă cilindrică a cărui capacitate este de minim 3.000 litri
C
Un rezervor cu capacitatea de peste 1.000 litri prevăzut cu echipamente de lucru (serviciu) si structurale. Când termenul este utilizat singur, are semnificaţia de container-cisternă, cisternă mobilă, cisternă demontabilă si cisternă fixă, precum si cisternele ce constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM
D
Un recipient cu o capacitate de minim 450 litri
Întrebarea 28

Din ce este format echipamentul de structură al unei cisterne?

A
Din dispozitivele de umplere si de golire ale cisternei
B
Din elementele de fixare si consolidare si cele de stabilitate (internă si externă) ale rezervorului
C
Din dispozitivele de siguranţă împotriva suprapresiunii
D
Din elementele de prindere, supapele de suprapresiune, guri de vizitare si vane
Întrebarea 29

Care sunt elementele de structură externă ale unei cisterne?

A
Sistemul de ancorare pentru fixarea cisternei pe un sasiu
B
Spărgătoarele de valuri
C
Inelele de consolidare sudate în interiorul cisternei
D
Pereţii etansi sudaţi în interiorul cisternei si vanele
Întrebarea 30

Care sunt elementele de structură externă ale unei cisterne?

A
Spărgătoarele de valuri
B
Inelele de consolidare sudate în interiorul cisternei
C
Inelele de consolidare sudate în partea exterioară a cisternei
D
Pereţii etansi sudaţi în interiorul cisternei
Întrebarea 31

Care sunt elementele de structură internă ale unei cisterne?

A
Gura de vizitare, arcurile tubulare exterioare si inelele exterioare de consolidare
B
Dispozitivele de siguranţă împotriva suprapresiunii
C
Spărgătoarele de valuri, pereţii etansi, inelele interioare de consolidare
D
Elementele de fixare si consolidare a rezervorului pe sasiu
Întrebarea 32

Ce sunt spărgătoarele de valuri ale cisternei ?

A
Un perete intern prevăzut cu deschizături circulare de cel puţin 300 mm diametru
B
Un perete intern fără nici un fel de deschizătură
C
Un perete intern prevăzut cu deschizături care permit sau frânează deplasarea lichidului în sens longitudinal
D
Un perete intern, etans, plasat între extremităţile corpului cisternei
Întrebarea 33

Ce este peretele despărţitor al unei cisterne:

A
Este un perete intern prevăzut cu despărţituri cu diametrul maxim de 100 mm
B
Este un perete intern care are cel puţin o deschizătură care permite cel puţin trecerea unui om
C
Este un perete intern, fără nici o deschizătură, care împarte cisterna în cel puţin două compartimente
D
Este un capac de închidere cu diametrul unui om
Întrebarea 34

Care este secţiunea cea mai slabă din punct de vedere al stabilităţii rutiere?

A
Cea eliptică
B
Cea circulară
C
Cea policentrică
D
Cea sferică
Întrebarea 35

Cum se realizează împărţirea cisternei în mai multe compartimente ?

A
Prin pereţi dispusi la cele două extremităţi
B
Prin spărgătoare de valuri
C
Prin clapetele de fund
D
Prin pereţi despărţitori etansi
Întrebarea 36

Ce este presiunea de încercare a unei cisterne?

A
Presiune acea mai ridicată care se poate dezvolta în timpul transportului
B
Presiunea la care este supusă cisterna în timpul probei de etanseitate efectuată la fiecare 3 ani
C
Presiunea cea mai scăzută la care rezervorul cisternei cedează
D
Presiunea necesară, exercitată în timpul încercărilor la presiune ale cisternei pentru inspecţia iniţială sau periodică
Întrebarea 37

Presiunea de lucru a unei cisterne este:

A
Presiunea maximă care se dezvoltă în timpul probei de presiune hidraulică efectuată la fiecare 6 ani
B
Presiunea medie care poate fi depăsită numai în timpul operaţiunilor de umplere sau de golire
C
Presiunea stabilizată a unui gaz comprimat la temperatura de referinţă de 150 C într-un recipient la presiune maximă
D
Presiunea cea mai frecventă care se dezvoltă în timpul transportului
Întrebarea 38

Ce elemente fac parte din echipamentul de lucru (serviciu) al unei cisterne?

A
Diafragmele interne, pereţii despărţitori si spărgătoarele de valuri
B
Dispozitivele de decompresiune, vanele superioare si gurile de vizitare
C
Sistemele de fixare a cisternei pe sasiu, inelele de consolidare si spărgătoarele de valuri
D
Inelele de consolidare interne si externe ale corpului cisternei
Întrebarea 39

Prezenţa unei guri de vizitare este:

A
Obligatori pentru fiecare spărgător de valuri
B
Obligatorie pentru fiecare compartiment al cisternei
C
Obligatorie pentru fiecare supapă de siguranţă
D
Obligatorie pentru spălarea interiorului cisternei
Întrebarea 40

Care este numărul de guri de vizitare obligatoriu pentru o cisternă cu 3 compartimente din care cel central are un spărgător de valuri?

A
2
B
4
C
3
D
1
Întrebarea 41

Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la gurile de vizitare este corectă?

A
Dimensiunile gurilor de vizitare pot fi reduse la 30 cm diametru la cisternele cu capacitate sub 3.000 litri
B
De obicei forma gurilor de vizitare este triunghiulară sau pentagonală
C
În general cele care echipează cisternele sub presiune au un capac fără suruburi sau buloane de închidere
D
Dimensiunile gurilor de vizitare trebuie să permită accesul unui om în interiorul cisternei
Întrebarea 42

La ce foloseste o vană (de fază lichidă) cu diametrul nominal de 80 mm, situată în partea superioară a unei cisterne?

A
Poate fi utilizată pentru descărcarea superioară
B
La reducerea suprapresiunii
C
La efectuarea încărcării superioare în circuit închis
D
Pentru evitarea suprapresiunii
Întrebarea 43

O vană (de fază lichidă) cu diametrul nominal de 80 mm care interceptează furtunul plonjor:

A
Poate rămâne deschisă în timpul transportului
B
Are rolul unui dispozitiv împotriva suprapresiunii
C
Reduce presiunea în timpul transportului
D
Poate fi utilizată în timpul încărcării superioare în circuit închis
Întrebarea 44

O vană (de fază gazoasă sau vapori) cu diametrul nominal de 25 – 40 mm situată în partea superioară a cisternei:

A
Serveste la aerisirea cisternei
B
Estre obligatorie pentru prinderea furtunului plonjor
C
Este folosită pentru returul vaporilor în rezervorul clientului în timpul încărcării, în circuit închis
D
Este un dispozitiv folosit exclusiv împotriva apariţiei vidului de presiune
Întrebarea 45

O vană (de fază gazoasă sau vapori) cu diametrul nominal de 25 – 40 mm situată în partea superioară a cisternei:

A
Este folosită pentru returul vaporilor în cisternă în timpul descărcării, în circuit închis
B
Poate fi lăsată deschisă în timpul transportului
C
Este utilizată pentru returul vaporilor în cisternă în timpul încărcării, în circuit închis
D
Funcţionează normal deschisă cu un dispozitiv de ventilaţie (aerisire)
Întrebarea 46

Dispozitivul de aerisire sau de ventilaţie este:

A
Un dispozitiv situat la partea inferioară a cisternei, care funcţionează normal închis
B
O supapă montată în partea inferioară a cisternei, care se deschide la presiunea de 1,5 bari
C
Situat la partea superioară a cisternei si funcţionează normal închis
D
Un dispozitiv situat la partea superioară a cisternei, care funcţionează normal deschisă pentru comunicarea cu atmosfera
Întrebarea 47

Dispozitivul de aerisire sau de ventilaţie:

A
Este un dispozitiv împotriva suprapresiunii si depresiunii
B
Este un dispozitiv care se deschide la presiune înaltă
C
Se instalează pe cisterne sub presiune
D
Este un dispozitiv care permite descărcarea sub presiune a cisternei
Întrebarea 48

Ce este o supapă de siguranţă ?

A
O supapă care funcţionează normal deschisă
B
Un dispozitiv de aerisire care menţine conţinutul cisternei în contact cu atmosfera
C
O supapă montată pe cisternele care operează sub vid – vidanjă
D
O supapă normal închisă al cărei resort se deschide la suprapresiune
Întrebarea 49

Supapa de siguranţă:

A
Are aceiasi funcţie ca si clapeta de fund
B
Se închide automat când cisterna este înclinată la peste 30º
C
Este un dispozitiv cu resort care este activat automat de presiune, pentru a proteja cisterna împotriva unei presiuni interioare inadmisibil de mari
D
Rămâne deschisă după o eventuală funcţionare
Întrebarea 50

Discul de rupere:

A
Este un dispozitiv situat între supapa de siguranţă si cisternă, care funcţionează de obicei deschis
B
Este un dispozitiv obligatoriu numai pentru cisternele care transportă carburanţi
C
Nu este prevăzut pentru cisternele care transportă mărfuri din clasa 6.1
D
Trebuie să cedeze la o presiune nominală egală cu presiunea de încercare în intervalul de temperaturi de calcul
Întrebarea 51

Discul de rupere:

A
Este obligatoriu la cisternele închise ermetic care transportă produse toxice
B
Este un dispozitiv situat între supapa de siguranţă si cisternă care funcţionează de obicei deschis
C
Este un dispozitiv obligatoriu numai pentru cisternele care transportă carburanţi
D
Nu este prevăzut pentru cisternele care transportă mărfuri periculoase din clasa 3
Întrebarea 52

Vana de fund sau clapeta de fund:

A
Este un dispozitiv care permite scurgerea vaporilor când cisterna este încărcată
B
Este un dispozitiv care închide un orificiu interior din partea inferioară a cisternei
C
Este un dispozitiv împotriva suprapresiunilor care funcţionează normal închis
D
Este un dispozitiv de fază gazoasă situat în partea superioară a cisternei
Întrebarea 53

Vana terminală de descărcare:

A
Este situată între clapeta de fund si tubulatura de golire si trebuie să rămână închisă în timpul transportului
B
Este un dispozitiv împotriva suprapresiunilor situat înaintea clapetei de fund
C
Poate fi utilizată pentru eliberarea presiunii aerului când cisterna este încărcată
D
Este situată după clapeta de fund si trebuie să rămână deschisă în timpul transportului
Întrebarea 54

Vana terminală de descărcare plasată la extremitatea tubulaturii de golire:

A
Trebuie să fie deschisă la încărcarea superioară
B
Este obligatorie pentru fiecare compartiment la care se conectează tubul flexibil pentru descărcarea inferioară
C
Poate fi deschisă în timpul descărcării superioare pentru recuperarea vaporilor
D
Poate lipsi numai dacă tubulatura de golire este închisă cu un buson filetat
Întrebarea 55

Busonul filetat de pe vana terminală de descărcare:

A
Nu este obligatoriu când vana terminală de descărcare se închide perfect etans
B
Poate să lipsească sau să fie demontată în timpul transportului
C
Este un dispozitiv obligatoriu pentru a se evita pierderile când vana terminală de descărcare nu se închide perfect etans
D
Este situată întotdeauna după clapeta de fund
Întrebarea 56

Tubulatura de golire dintre clapeta de fund si vana terminală de descărcare:

A
Trebuie să fie plină cu lichid în timpul transportului
B
Poate deservii scopului său nefiind curăţată niciodată
C
Poate deservii scopului său numai la transportul de produse gazoase
D
Trebuie să fie goală pe durata transportului
Întrebarea 57

Izolaţia termică sau protecţia calorifugă:

A
Are drept funcţie împiedicarea eventualelor scurgeri din cisternă
B
Este un învelis extern al cisternei pentru menţinerea mărfii încărcate la temperatură stabilă
C
În timpul descărcării sub presiune permite evitarea scăderilor de presiune
D
Este un învelis intern protector al vasului cisternei
Întrebarea 58

Sistemul de încălzire al cisternelor:

A
Trebuie să funcţioneze întotdeauna în timpul transportului substanţelor din clasa 3 cu punct de aprindere sub 23
B
Poate fi format din conducte exterioare mici (pentru trecerea apei calde sau a vaporilor) ori din rezistenţe electrice exterioare
C
Poate fi activat în orice situaţie si pentru orice tip de substanţă fără nici o autorizaţie specială
D
Sunt întotdeauna interzise cu desăvârsire
Întrebarea 59

Care sunt instrumentele de control instalate de obicei pe cisterne?

A
Termometre si manometre pentru controlul temperaturii substanţelor si a presiunii interne a cisternei
B
Manometre pentru verificarea temperaturii substanţei transportate
C
Termometre pentru verificarea valorilor presiunii din cisterne
D
Sistem de poziţionare globală GPS pentru determinarea coordonatelor locului unde se află cisterna
Întrebarea 60

Mijloacele de protecţie împotriva căderilor de la înălţime de pe cisternă?

A
Sunt situate în jumătatea inferioară a cisternei si cuprind o trusă medicală pentru urgenţe
B
Sunt situate în cabina soferului si cuprind echipamentul de protecţie individuală
C
Sunt de regulă prezente si pe cisternele destinate transportului de gaze
D
Sunt situate de regulă în partea superioară a cisternei si cuprind o balustradă rabatabilă, pasarela si scara antiderapantă
Întrebarea 61

Împământarea cisternei sau legarea la pământ a acesteia:

A
Nu este necesară în timpul încărcării sau descărcării substanţelor inflamabile
B
Se realizează doar atunci când există suspiciuni privind posibile descărcări electrice
C
Trebuie realizată numai de către consilierul de siguranţă al operatorului de transport
D
Permite descărcarea cisternei de sarcinile electrostatice
Întrebarea 62

Cum se pot produce sarcini electrostatice?

A
Prin miscarea lichidelor în cisternă sau în tubulatura flexibilă de descărcare
B
Prin efectul luminii asupra lichidelor inflamabile
C
Prin evaporarea lichidelor în timpul descărcării
D
Când lichidele sunt stocate o perioadă mai îndelungată în cisternă
Întrebarea 63

Care sunt gradele obligatorii de umplere ale unui vehicul cisternă?

A
Gradul maxim de umplere si gradul minim de umplere
B
Gradul maxim de siguranţă si gradul de presiune maximă
C
Gradul maxim de umplere si gradul maxim de siguranţă
D
Gradul maxim de temperatură si gradul de presiune maximă
Întrebarea 64

Gradul minim de umplere sau vidul maxim:

A
Este de cel puţin 90% din volumul total al cisternei, pentru cisternele cu capacitate de până la 7.500 litri necompartimentate
B
Este legat de mărimea volumului si provocată de cresterea temperaturii
C
Reprezintă vidul de siguranţă
D
Este legat de miscările lichidului care periclitează stabilitatea vehiculului
Întrebarea 65

Vidul minim sau vidul de siguranţă – Gradul maxim de umplere:

A
Trebuie să fie de cel puţin 80 % din volumul compartimentului
B
Variază de la 20% la 10% din volumul compartimentului
C
Variază în funcţie de numărul spărgătoarelor de valuri
D
Variază de la 10% la 3% din volumul compartimentului
Întrebarea 66

Cum se poate identifica cu precizie o cisternă?

A
Prin plăcuţa de înmatriculare a vehiculului
B
Prin caracteristicile sale geometrice
C
Prin informaţiile de pe placa metalică fixată pe cisternă
D
Prin numărul înscris pe sasiul vehiculului
Întrebarea 67

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unei cisterne se află si:

A
Masa în gol (tara) si masa totală maximă autorizată
B
Presiunea de probă si de serviciu, capacitatea compartimentelor si cea totală
C
Numărul spărgătoarelor de val si gradele de umplere maximă
D
Substanţele care pot fi transportate
Întrebarea 68

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unei cisterne se află si:

A
Datele probelor iniţiale si ale inspecţiilor periodice
B
Masa în gol (tara) si masa totală maximă autorizată
C
Numărul spărgătoarelor de val si gradele de umplere maximă
D
Substanţele care pot fi transportate
Întrebarea 69

Citind informaţiile de pe plăcuţa metalică a unei cisterne, soferul poate afla:

A
Care sunt substanţele ce pot fi încărcate în cisterna respectivă
B
Dacă trebuie să respecte gradul minim de umplere a compartimentelor
C
Dacă este posibilă încărcarea si/sau descărcarea sub presiune a cisternei
D
Dacă substanţele lichide pot fi încărcare când nu se cunoaste densitatea lor
Întrebarea 70

Printre indicaţiile obligatorii de pe plăcuţa metalică a unui container-cisternă se află:

A
Numărul spărgătoarelor de val si gradele de umplere maximă
B
Numărul si tipul de dispozitive împotriva suprapresiunii
C
Gradul maxim de umplere pentru diferite substanţe
D
Presiunea de probă si lucru, capacitatea compartimentelor
Întrebarea 71

Citind informaţiile conţinute pe plăcuţa metalică a unui container-cisternă, conducătorul auto este în măsură să afle:

A
Produsele care pot fi transportate în această cisternă
B
Din sigla ADR/RID, că acesta este agreat pentru transportul rutier si feroviar
C
Că în lipsa sigle IMO containerul este agreat pentru transportul maritim
D
Gradul maxim de umplere pentru diferite substanţe
Întrebarea 72

Cisternele si containerele-cisternă pentru transportul substanţelor periculoase trebuie să fie controlate periodic?

A
Da, numai de către proprietar
B
Nu, controalele iniţiale fiind suficiente
C
Da, de către instituţia desemnată în acest sens de către Ministerul Economiei
D
Nu, pentru că proprietarul o face la fiecare cursă
Întrebarea 73

La ce interval trebuie inspectate periodic cisternele fixe?

A
În fiecare an
B
La fiecare patru ani
C
La fiecare 3 si respectiv 6 ani
D
La fiecare 5 ani
Întrebarea 74

Inspecţia intermediară efectuată la 3 ani a cisternelor fixe prevede:

A
Proba de presiune hidraulică si verificarea grosimii pereţilor vasului
B
Examinarea interioară a cisternei, inclusiv a clapetei (vanei) de fund
C
Un control mai riguros decât cel care se face la 6 ani
D
Proba de etanseitate si verificarea funcţionării echipamentului de lucru (serviciu)
Întrebarea 75

Inspecţia periodică efectuată la 6 ani a cisternelor fixe prevede:

A
O probă de temperatură ridicată pentru verificarea rezistenţei materialului
B
Verificarea tipului si a mărcii materialului din care au fost confecţionate
C
Verificarea etanseităţii cisternei printr-o probă de presiune hidraulică în sarcină maximă
D
Verificarea respectării vidului maxim în exploatarea cisternei
Întrebarea 76

Inspecţia periodică efectuată la 6 ani a cisternelor fixe prevede:

A
O probă de temperatură ridicată pentru verificarea rezistenţei materialului
B
O examinarea interioară si exterioară si verificarea funcţionării echipamentului de lucru (serviciu)
C
Verificarea timpului si a mărcii materialului din care au fost confecţionate
D
Verificarea respectării vidului maxim în exploatarea cisternei
Întrebarea 77

Proba de etanseitate si proba de presiune hidraulică permit:

A
Controlarea dacă este cazul a eficacităţii izolaţiei termice
B
Verificarea elasticităţii pereţilor cisternei în funcţie de presiunea internă
C
Evaluarea etanseităţii cisternei prin verificarea absenţei fisurilor, găurilor sau a porilor din cordoanele de sudură
D
Verificarea respectării gradului de umplere în exploatarea cisternei
Întrebarea 78

Lichidul utilizat în timpul probelor hidraulice si de etanseitate este:

A
Apa
B
Acetona
C
Benzina
D
Un lichid sau un gaz nepericulos
Întrebarea 79

La ce intervale trebuie inspectate containerele – cisternă?

A
La 2 ani si jumătate si respectiv la 5 ani
B
La 3 ani si respectiv la 6 ani
C
La 2 ani si respectiv la 4 ani
D
La 4 ani si respectiv la 8 ani
Întrebarea 80

Inspecţia intermediară de la 2 ani si jumătate a containerelor – cisternă prevede:

A
Examinarea internă a rezervorului si verificarea grosimii acestuia
B
Verificarea grosimii pereţilor cisternei, inclusiv a clapetei (vanei) de fund
C
Proba de etanseitate a cisternei si verificarea funcţionării echipamentului de lucru (serviciu)
D
O inspecţie mai riguroasă decât se face la 5 ani
Întrebarea 81

Inspecţia periodică de la 5 ani a containerelor – cisternă prevede:

A
Verificare respectării gradelor de umplere maximă în exploatarea cisternei
B
Verificarea etanseităţii cisternei printr-o probă de presiune hidraulică
C
Un control mai superficial decât cel efectual la 2 ani si jumătate
D
Verificare tipului si mărcii materialului din care au fost confecţionate
Întrebarea 82

În certificatul de atestare pentru suprastructură (cisternă) se găsesc:

A
Numărul sasiului si al plăcii de înmatriculare al cisternei
B
Lista substanţelor care pot fi transportate, gardul de umplere al suprastructurii si termenul de valabilitate
C
Schema sistemului de iluminare si numărul barelor de protecţie împotriva impactului
D
Datele înscrise pe placa de înmatriculare a cisternei
Întrebarea 83

În general, materialele folosite pentru construcţia cisternelor sunt:

A
Oţel inoxidabil (carbon) sau aliaje de aluminiu
B
Aliaj de cupru sau de plumb
C
Plumbul sau alama
D
Cositorul sau plumbul, dup caz
Întrebarea 84

Cisternele pentru transportul de produse petroliere cu secţiune eliptică sau policentrică:

A
Sunt cele numite si atmosferice pot fi descărcare prin gravitaţie sau cu o pompă
B
Sunt construite si agreate pentru a fi descărcare sub presiune
C
Sunt construite pentru a suporta presiuni de 2 până la 4 bari
D
Au grosimea tablei din care sunt confecţionate între 7 si 12 milimetri
Întrebarea 85

Prin ce se caracterizează o cisternă atmosferică?

A
Dispune de posibilitatea de a o descărca sau încărca sub presiune
B
Supapele de siguranţă au o presiune de deschidere egală cu presiunea de lucru
C
Este echipată împotriva suprapresiunii cu dispozitive de aerisire sau de ventilaţie
D
Dispune de posibilitatea de descărcare sub presiune superioară sau inferioară
Întrebarea 86

Cisternele pentru transportul de substanţe din clasele 3, 5.1, 6.1, 8 si 9 cu secţiunea circulară:

A
Sunt construite pentru descărcarea prin gravitaţie sau cu pompă
B
Au pereţii cu grosime cuprinsă între 8 si 12 milimetri
C
Pot fi construite si agreate pentru descărcarea sub presiune
D
Sunt construite pentru a suporta o presiune între 10 si 30 de bari
Întrebarea 87

Prin ce se caracterizează o cisternă sub presiune?

A
Dispozitivele de aerisire sau de ventilaţie alcătuiesc echipamentele împotriva suprapresiunii
B
Dispun de indicatoare de nivel care pot fi transparente (din sticlă)
C
Posibilitatea de descărcare sub presiune inferioară sau superioară
D
Interdicţia si/sau imposibilitatea de a fi puse sub presiune
Întrebarea 88

Pentru transportul de substanţe extrem de corosive trebuie:

A
Ca cisterna să fie echipată cu un învelis de protecţie externă
B
Să se utilizeze cisternele numite calorifuge
C
Ca cisterna să fie echipată cu un învelis de protecţie internă din cauciuc sau ebonită
D
Să se utilizeze cisterne din oţel inoxidabil cu pereţi foarte grosi
Întrebarea 89

Ce indică simbolul din imagine?

3.27
A
Scurtcircuitul bateriei
B
Interzicerea de a deschide capacul bateriei
C
Bransarea pentru descărcarea sarcinilor electrostatice (punerea la pământ)
D
Demarajul vehiculului
Întrebarea 90

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

A
Au o secţiune eliptică sau policentrică
B
Au o secţiune policentrică sau formă de furgon
C
Sunt construite din oţel carbon cu pereţi de 3 până la 5 milimetri
D
Au o secţiune circulară sau formă sferică
Întrebarea 91

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

A
Pot fi lipsite de vanele de fază vapori (gazoasă)
B
Pot fi echipate cu un dispozitiv de aerisire sau de ventilaţie
C
Sunt întotdeauna echipate cu vane de fază lichidă si vapori (gazoasă)
D
Nicio dată nu au echipamentul de lucru (serviciu) în partea superioară
Întrebarea 92

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

A
Pot fi lipsite de vanele pentru fază valori (gazoasă)
B
Sunt echipate de regulă cu echipamentul de lucru (serviciu) în partea superioară
C
Pot fi echipate cu un dispozitiv de aerisire sau ventilaţiei
D
Nicio dată nu au echipamentul de lucru (serviciu) în partea superioară
Întrebarea 93

Cisternele pentru transportul gazelor lichefiate:

A
Sunt în general construite pentru a suporta presiuni cuprinse între 10 si 30 de bari
B
Sunt în general construite pentru a suporta presiuni cuprinse între 1 si 3 bari
C
Pot avea indicatoare de nivel transparente din sticlă
D
Sunt în general echipate cu vană de descărcare si bridă falsă
Întrebarea 94

Dispozitivele de închidere ale cisternelor pentru transportul gazelor lichefiate:

A
Conţin dispozitive de exces de flux cu închidere manuală în caz de rupere a tubului flexibil de golire
B
Sunt formate din clapete de fund si vane terminale de descărcare identice cu cele de pe cisternele pentru transportul de substanţe chimice
C
Conţin dispozitive de exces de flux cu închidere automată sau comandată în caz de ruptură a tubului flexibil de golire
D
Au la capătul tubulaturii de golire numai o singură vană cu bilă
Întrebarea 95

Ce dispozitive de control al gradului de umplere se pot găsi pe cisternele pentru transportul gazelor lichefiate?

A
Indicatoare de nivel transparente confecţionate din sticlă
B
Nu este admis nici un dispozitiv deoarece controlul se face prin cântărirea încărcăturii
C
Joja metrică introdusă prin gurile de vizitare pentru măsurarea nivelului încărcăturii
D
Indicatoare de nivel fixe sau rotative care pot arăta diferite nivele de umplere sau o jojă rotativă
Întrebarea 96

Care sunt valorile, de pe cisternele pentru transportul gazelor lichefiate, pe care le indică termometrul?

A
Bar sau kg/cm2 (cu sens negativ)
B
Grade Celsiul (grade centigrade) sau grade Fahrenheit
C
Masa în kg a lichidului
D
Grade Kelvin – începând de la temperatura de zero absolut
Întrebarea 97

Atunci când un vehicul desemnat prin codul AT este prescris în ADR, pot fi utilizate:

A
vehicule AT, FL si OX
B
Numai vehicule AT si FL
C
Numai vehicule AT
D
Vehicule izoterme
Întrebarea 98

Ce clase de mărfuri periculoase nu se pot transporta în cisterne fixe?

A
Clasa 1
B
Clasa 1, 4.1, 4.2 si 4.3
C
Toate clasele de mărfuri periculoase pot fi transportate în cisterne
D
În stare solidă
Întrebarea 99

Se consideră cisternă demontabilă, cisternă având :

A
O capacitate mai mare de 1000 litri
B
O capacitate mai mare de 350 litri
C
O capacitate mai mare de 450 litri
D
O capacitate mai mare de 550 litri
Întrebarea 100

Prin cisternă pentru deseuri, care operează sub vid, se înţelege:

A
O cisternă utilizată numai la transportul produselor petroliere
B
O cisternă fixă sau demontabilă utilizată în principal pentru transportul deseurilor
C
O cisternă fixă cu o capacitate mai mare de 50 litri
D
O cisternă a cărei capacitate totală nu poate depăsi 450 litri
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 100 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Final
Întoarcere