Intrebari conducatori auto ADR Clasa 1

Intrebari SOFERI ADR Clasa 1

Chestionarul a luat sfarsit!
Întrebări Inițiale:  %%TOTAL%%
Răspunsuri Exacte:  %%SCORE%%
Procentajul obținut este de: %%PERCENTAGE%%
Pentru a fi sigur ca promovezi examenul pentru atestat iti recomandam sa parcurgi de doua ori toate intrebarile.

Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1

Ce sunt substanţele explozive?

A
Substanţe solide sau lichide (sau amestecuri de substanţe) susceptibile ca prin reacţie chimică, să degajeze gaze la o astfel de temperatură, presiune şi viteză, încât să poată rezulta prejudicii pentru împrejurimi
B
O substanţă care prin reacţie chimică poate elibera gaze inflamabile care prin aprindere pot provoca daune în jurul
C
O substanţă lichidă inflamabilă producătoare de vapori care, în anumite condiţii, pot exploda
D
O substanţă solidă care, prin reacţie chimică, poate produce nu numai un efect calorific luminos nedetonant
Întrebarea 2

Ce sunt substanţele pirotehnice?

A
Obiecte care conţin numai substanţe explozive.
B
O substanţă (solidă, lichidă sau amestec de substanţe) care prin reacţie chimică poate elibera gaze cu o temperatură, presiune şi viteză ce pot provoca daune în jurul lor
C
Substanţe sau amestecuri de substanţe destinate să producă un efect caloric, luminos, sonor, gazos sau fumigen, sau o combinaţie de astfel de efecte, ca urmare a reacţiilor chimice exotermice auto-întreţinute nedetonante
D
Substanţe explosive primare
Întrebarea 3

Ce sunt obiectele explozive?

A
Obiecte ce conţin una sau mai multe substanţe explozive ori pirotehnice
B
Obiecte care utilizează substanţe explozive pentru a funcţiona (de ex. pistole, revolvere, puşti, tunuri).
C
Obiecte care conţin substanţe lichide inflamabile
D
Obiecte care conţin peroxizi organici
Întrebarea 4

Clasa 1 este împărţită:

A
În diviziuni care indică grupa de compatibilitate (de la 1 la 6) urmate de literele a, b sau c
B
În coduri de clasificare urmate de literele E, TF sau TOC, care indică grupa de compatibilitate
C
În 6 diviziuni (notate cu 2 cifre) şi 13 grupe de compatibilitate (notate cu litere majuscule)
D
În 8 diviziuni caracterizate printr-un tip de risc bine definit.
Întrebarea 5

Diviziunea 1.1 cuprinde:

A
Substanţe şi obiecte cu risc de proiectare, fără pericol de explozie în masă
B
Substanţe şi obiecte cu risc de explozie în masă
C
Obiecte foarte puţin sensibile, fără pericol de explozie în masă, care au o probabilitate neglijabilă de amorsare sau propagare accidentală
D
Substanţe puţin sensibile, cu risc de explozie în masă, dar cu probabilitate redusă de amorsare
Întrebarea 6

Diviziunea 1.2 cuprinde:

A
Obiecte foarte puţin sensibile, fără pericol de explozie în masă, care au o probabilitate neglijabilă de amorsare sau propagare accidentală
B
Substanţe şi obiecte cu risc de explozie în masă
C
Substanţe şi obiecte cu pericol redus de explozie în caz de aprindere sau de amorsare în timpul transportului
D
Substanţe şi obiecte ce comportă un risc de proiectare, fără riscul unei explozii în masă
Întrebarea 7

Diviziunea 1.3 cuprinde:

A
Substanţe şi obiecte ce comportă un risc de incendiu cu un risc minor de explozie sau proiecţie sau ambele, dar fără riscul unei explozii în masă
B
Substanţe şi obiecte cu risc cu risc de proiectare, fără pericol de explozie în masă
C
Obiecte foarte puţin sensibile, fără pericol de explozie în masă, care au o probabilitate neglijabilă de amorsare sau de propagare accidentală
D
Substanţe şi obiecte cu risc de explozie în masă
Întrebarea 8

Diviziunea 1.4 cuprinde:

A
Substanţe şi obiecte ce nu prezintă decât un pericol minim în caz de aprindere sau amorsare în timpul transportului. Efectele sunt limitate în special la colet şi, în mod normal, nu dau naştere la proiecţia de fragmente de dimensiuni considerabile sau la o distanţă considerabilă
B
Substanţe şi obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau / şi de proiecţie, dar fără pericol de explozie în masă
C
Substanţe şi obiecte cu risc de proiectare, fără pericol de explozie în masă
D
Substanţe şi obiecte cu risc de explozie în masă
Întrebarea 9

Diviziunea 1.5 cuprinde:

A
Substanţe şi obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu şi/sau proiecţie, dar fără risc de explozie în masă
B
Substanţe foarte puţin sensibile, care comportă un risc de explozie în masă, a căror sensibilitate este de o asemenea natură încât, în condiţii normale de transport, nu există decât o probabilitate foarte scăzută de amorsare sau de trecere la combustie prin detonare
C
Substanţe şi obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau / şi de proiecţie, dar fără pericol de explozie în masă
D
Substanţe şi obiecte cu pericol redus de explozie în caz de aprindere sau de amorsare în timpul transportului
Întrebarea 10

Diviziunea 1.6 cuprinde:

A
Substanţe şi obiecte cu risc de proiectare, fără pericol de explozie în masă
B
Obiecte extrem de puţin sensibile, care nu comportă riscul de explozie în masă. Aceste obiecte nu conţin decât substanţe detonante extrem de puţin sensibile şi prezintă o probabilitate neglijabilă de amorsare sau de propagare accidentală
C
Substanţe şi obiecte cu risc de incendiu, cu efecte minime de suflu sau - şi de proiecţie, dar fără pericol de explozie în masă
D
Substanţe şi obiecte cu risc de explozie în masă
Întrebarea 11

Care dintre următoarele enumerări ale diferitelor diviziuni reprezintă ordinea corectă crescătoare a nivelului de pericol (de la puţin periculos la foarte periculos)

A
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
B
1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4
C
1.4, 1.6, 1.3, 1.2, 1.5, 1.1
D
1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1
Întrebarea 12

Grupa de compatibilitate a unei substanţe sau a unui obiect exploziv:

A
Confirmă că ambalajul este compatibil cu explozibilul pe care îl conţine.
B
Defineşte grupele de explozibili care pot fi încărcate cu substanţele periculoase ce aparţin clasei 9.
C
Este formată dintr-o literă majusculă prin care se deduce dacă este admis transportul în comun, în aceeaşi unitate de transport, al unor substanţe ce aparţin unor grupuri diferite
D
Permite repararea vehiculelor compatibile să transporte produse explozibile
Întrebarea 13

Codul de clasificare a mărfurilor din clasa 1:

A
Este format din numărul diviziunii şi cifra de enumerare
B
Poate fi 21.1C
C
Este format din numărul diviziunii şi litera grupei de compatibilitate
D
Furnizează informaţii privind vehiculul ce va fi utilizat în funcţie de diferitele produse explozive
Întrebarea 14

Codul de clasificare a mărfurilor din clasa 1:

A
Furnizează informaţii privind vehiculul ce va fi utilizat de diferitele produse explozibile
B
Este format din numărul diviziunii şi cifra de enumerare
C
Permite să se ştie dacă substanţele explozive din grupe de compatibilitate diferite pot fi încărcate în comun
D
Poate fi EX/II sau EX/III
Întrebarea 15

Explozia:

A
Este o reacţie care, prin antrenarea unor mari cantităţi de energie termică sau mecanică, poate să dezvolte foarte rapid mici cantităţi de energie, gaze şi vapori.
B
Este o ardere care survine într-un interval de timp cuprins între 10 şi 158 secunde
C
Este o reacţie fizico-chimică rapidă, însoţită de dezvoltarea unor mari cantităţi de energie, gaze şi vapori care pot pune în pericol persoanele şi obiectele
D
În situaţii specifice, poate fi indicată şi prin termenul flegmatizare (reducerea sensibilităţii)
Întrebarea 16

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

A
Când scade temperatura
B
Când suferă şocuri, chiar dacă sunt slabe
C
Când intră în contact cu substanţe combustibile
D
Când încorporează oxigenul din atmosferă
Întrebarea 17

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

A
Când scade temperatura
B
Când intră în contact cu substanţe combustibile
C
Când intră în contact cu o flacără, o scânteie sau un alt tip de amorsă
D
Când încorporează oxigenul din atmosferă
Întrebarea 18

În general, când se declanşează explozia substanţelor explozive?

A
Când scade temperatura
B
Când creşte temperatura, prin descompunere sau autoaprindere
C
Când intră în contact cu substanţe combustibile
D
Când încorporează oxigenul din atmosferă
Întrebarea 19

Arderea sau explozia unei substanţe explozive se produce:

A
Datorită elementelor combustibile (în general carbon sau hidrogen) care o compun
B
Deoarece este formată în întregime din carbon
C
Datorită comburantului (de obicei oxigen) pe care îl conţine
D
Datorită azotului conţinut de aer
Întrebarea 20

Un explozibil primar este:

A
Un explozibil foarte sensibil, folosit la amorsarea încărcăturii explozibile principale
B
Un explozibil care serveşte pentru fabricarea altor explozibili
C
Primul explozibil cunoscut, adică praful de puşcă
D
Un explozibil insensibil la diferite metode de activare
Întrebarea 21

Ce este deflagraţia:

A
O presiune
B
Gradul de umiditate al explozibilului
C
Răcirea explozibilului
D
Ardere însoţită de explozie şi de degajare de căldură
Întrebarea 22

O substanţă sau un obiect din grupa de compatibilitate A este definită ca:

A
Obiect care conţine o substanţă explozibilă primară şi are mai puţin de două dispozitive de protecţie eficiente
B
Substanţă explozibilă propulsivă sau altă substanţă explozibilă deflagrantă sau obiect ce conţine o asemenea substanţă explozibilă
C
Substanţă explozibilă primară
D
Obiecte care nu conţin decât substanţe detonante foarte puţin sensibile
Întrebarea 23

Din ce cauză şocurile şi frecările substanţelor explozive sunt periculoase?

A
Deoarece au un efect corosiv asupra ambalajelor care le conţin
B
Deoarece pot reprezenta o sursă de amorsă explozivă, transformând energia mecanică în energie termică
C
Deoarece provoacă întotdeauna creşterea presiunii, care transformă energia termică în energie mecanică
D
Deoarece provoacă sistematic vapori toxici foarte periculoşi
Întrebarea 24

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

A
Să se utilizeze instrumente anti-scânteie şi să nu se fumeze
B
Să se efectueze un transport rapid, pentru scăderea riscurilor
C
Să se repereze locul unde se găsesc extinctoarele
D
Să se poarte mănuşi corespunzătoare
Întrebarea 25

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

A
Să se efectueze un transport rapid, pentru scăderea riscurilor
B
Să se asigure că nu există surse de incendiu sau o amorsă explozivă
C
Să se repereze locul unde se găsesc extinctoarele
D
Să se poarte mănuşi corespunzătoare
Întrebarea 26

Pentru a preveni o explozie în timpul manipulării substanţelor din clasa 1, trebuie:

A
Să se efectueze un transport rapid, pentru scăderea riscurilor
B
Să se repereze locul unde se găsesc extinctoarele
C
Să nu se intervină cu flacără deschisă sau cu sudură electrică în compartimentul încărcăturii
D
Să se poarte mănuşi corespunzătoare
Întrebarea 27

Din ce motive sunt periculoase ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe periculoase din clasa 1?

A
Pentru că reziduurile pot deveni substanţe periculoase pentru mediul acvatic
B
Pentru că reziduurile lichide chiar în cantităţi foarte mici devin întotdeauna foarte corozive
C
Pentru că vaporii pe care îi conţin pot dezvolta pericolul de infecţii
D
Pentru că, la creşterea temperaturii, reziduurile, chiar în cantităţi foarte mici, pot provoca explozii considerabile
Întrebarea 28

 Substanţele şi obiectele din clasa 1 trebuie transportate:

A
În aşa fel încât să se evite scurgerile, şocurile, frecările sau încălzirea (directă şi indirectă) a ambalajelor care le conţin
B
În aşa fel încât să se împiedice orice fel de contact cu umiditatea atmosferică
C
Întotdeauna la o temperatură controlată, în vehicule izoterme
D
Numai în vehicule descoperite, pentru că acestea sunt aerisite
Întrebarea 29

Care sunt diviziunile specifice artificiilor?

A
Artificiile sunt, în mod normal, distribuite în diviziunile 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4
B
1.4S, 1.4G,
C
A, B, C şi S
D
EX/II şi EX/III
Întrebarea 30

Care sunt numerele ONU specifice artificiilor?

A
UN 0333, UN 0334, UN 0335, UN 0336, UN 0337
B
UN 1000 şi UN 1001
C
1.1, 1.2, 1.3
D
Artificiilor le sunt speficice toate numerele ONU mai mici de 1000
Întrebarea 31

Ce sunt artificiile rachetă?

A
Tuburi nemetalice conţinând compoziţie de semnalizare destinată să producă un efect acustic
B
Tuburi conţinând compoziţie pirotehnică şi/sau unităţi pirotehnice, echipate cu băţ (beţe) sau alte mijloace de stabilizare a zborului şi create pentru a fi lansate în aer
C
Ansamblu de tuburi (hârtie sau carton) legate printr-un fitil pirotehnic, fiecare tub fiind destinat să producă un efect acustic
D
Tuburi nemetalice conţinând compoziţie de semnalizare destinată să producă un efect acustic Carcasă nemetalică conţinând compoziţie pirotehnică presată sau consolidată care produce scântei sau flacără
Întrebarea 32

Ce sunt pocnitorile?

A
Tuburi conţinând compoziţie pirotehnică şi/sau unităţi pirotehnice, echipate cu băţ (beţe) sau alte mijloace de stabilizare a zborului şi create pentru a fi lansate în aer
B
Ansamblu de tuburi (hârtie sau carton) legate printr-un fitil pirotehnic, fiecare tub fiind destinat să producă un efect acustic
C
Tuburi nemetalice conţinând compoziţie de semnalizare destinată să producă un efect acustic
D
Carcasă ne-metalică conţinând compoziţie pirotehnică presată sau consolidată care produce scântei sau flacără
Întrebarea 33

Ce sunt petardele?

A
Tuburi conţinând compoziţie pirotehnică şi/sau unităţi pirotehnice, echipate cu băţ (beţe) sau alte mijloace de stabilizare a zborului şi create pentru a fi lansate în aer
B
Ansamblu de tuburi (hârtie sau carton) legate printr-un fitil pirotehnic, fiecare tub fiind destinat să producă un efect acustic
C
Tuburi nemetalice conţinând compoziţie de semnalizare destinată să producă un efect acustic
D
Carcasă nemetalică conţinând compoziţie pirotehnică presată sau consolidată care produce scântei sau flacără
Întrebarea 34

Care este materia primă de bază în fabricarea explozibililor de mină?

A
Sulful
B
Fosforul
C
Nitraţii
D
Percloraţii
Întrebarea 35

Ce tipuri de ambalaje pot fi utilizate pentru transportul substanţelor din clasa 1?

A
Cele care aparţin grupei I sau II, marcate cu Z
B
Cele care aparţin grupei III, marcate cu Z
C
Cele care aparţin grupei de ambalare II, marcate cu X sau Y
D
Cele care aparţin grupei I, marcate cu Z
Întrebarea 36

Tipurile de ambalaje utilizate, în general, pentru transportul de substanţe explosive sunt:

A
Sacii, butoaiele, bidoanele şi buteliile cu o capacitate sub 150l
B
Cisternele, containere-cisternă mici şi alte ambalaje combinate
C
Sacii, butoaiele (metalice sau de lemn), cutiile, ambalajele combinate sau RMV (IBC)
D
Buteliile cu capacitate sub 150l, bidoanele, containerele-cisternă
Întrebarea 37

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

A
Trebuie să aibă întotdeauna pereţi externi din metal
B
Trebuie să poată rezista unui incendiu timp de 10 minute fără să explodeze
C
Trebuie să aibă întotdeauna o greutate de maxim 20 kg
D
Trebuie să protejeze produsele, să împiedice pierderile şi să nu crească riscul de amorsare
Întrebarea 38

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

A
Trebuie să aibă întotdeauna pereţi externi din metal
B
În condiţii normale de transport, trebuie să permită manipularea coletelor în deplină siguranţă
C
Trebuie să poată rezista unui incendiu timp de 10 minute fără să explodeze
D
Trebuie să aibă întotdeauna o greutate de maxim 20 kg
Întrebarea 39

Care sunt principalele caracteristici ale ambalajelor din clasa 1:

A
Trebuie să poată rezista unui incendiu timp de 10 minute fără să explodeze
B
Trebuie să aibă întotdeauna pereţii externi din metal
C
În cazul stivuirii acestor colete, soliditatea şi protecţia lor să nu fie compromise
D
Trebuie să aibă întotdeauna o greutate de maxim 20 kg
Întrebarea 40

Ce se înţelege prin supra-ambalaj în contextual clasei 1?

A
Un ambalaj mai solid decât un ambalaj obişnuit, care poate conţine material exploziv
B
Un platou de încărcare, cum ar fi o paletă pe care sunt plasate sau legate împreună mai multe colete cu o bandă de plastic, o husă din folie elastică sau prin alte mijloace adecvate sau un ambalaj exterior de protecţie, cum ar fi o carcasă sau un coş
C
Un ambalaj protector folosit pentru a reuni pe o singură unitate de transport două sau mai multe colete, numai dacă aparţin clasei 1.1
D
O cutie de protecţie folosită de un singur expeditor pentru două sau mai multe colete
Întrebarea 41

Ambalajele goale care au conţinut substanţe sau obiecte explosive:

A
Dacă sunt curăţate, trebuie transportate cu semnalizarea corespunzătoare, ca şi cum ar fi pline
B
Dacă nu sunt curăţate, dar sunt închise ermetic, pot fi transportate fără obligaţia de a respecta dispoziţiile ADR
C
Dacă nu sunt curăţate, trebuie să păstreze etichetele de pericol, numărul de identificare şi denumirea substanţei, ca şi cum ar fi pline
D
Dacă nu sunt curăţate, trebuie să fie transportate cu etichetele afişate
Întrebarea 42

Care este semnalizarea pe care trebuie să o aibă coletele cu substanţe sau obiecte periculoase din clasa 1?

A
Numai eticheta de pericol şi denumirea comercială a mărfii
B
Plăci portocalii de pericol cu numărul de identificare de pericol
C
În afara etichetei de pericol, numărul ONU şi denumirea oficială de transport
D
Semnalizarea pe colete nu este necesară, fiind suficientă cea de pe vehicul şi însoţirea transportului de jandarmerie
Întrebarea 43

Ce pot indica etichetele de pericol de pe coletele cu mărfuri periculoase din clasa 1?

A
În toate cazurile, numărul diviziunii alături de bomba pe fond negru
B
Litera grupei de compatibilitate şi bomba pe fond negru
C
În unele cazuri, numărul diviziunii şi litera gupei de compatibilitate
D
În toate cazurile, bomba pe fond negru şi cifra 1 reprezentând clasa
Întrebarea 44

Pe coletele de mărfuri periculoase din clasa 1:

A
Trebuie să figureze numărul ONU şi denumirea oficială de transport a mărfii, precum şi eticheta corespunzătoare
B
Vor figura numai etichetele specifice clasei 1, pericolul acestei clase fiind predominant
C
Alături de numărul ONU şi eticheta de pericol se înscrie numărul de identificare de pericol
D
Trebuie să figureze numai denumirea oficială de transport deoarece transportul este însoţit de jandarmerie
Întrebarea 45

Etichetarea coletelor cu mărfuri periculoase din clasa 1:

A
Se efectuează de către conducătorul auto care preia marfa pentru transport
B
Se efectuează de către pirotehnistul sau artificierul care însoţeşte transportul
C
Aceste mărfuri au regim special şi nu trebuie afişate riscurile
D
Se efectuează de către producător sau expeditor
Întrebarea 46

Care este numărul de identificare de pericol specific pentru substanţele din clasa 1?

A
Codul de clasificare, compus din numărul diviziunii şi grupa de compatibilitate, va fi utilizat drept număr de identificare a pericolului
B
11
C
011
D
10 sau 11 dacă pericolul este dublat
Întrebarea 47

Etichetele de pericol pentru mărfurile periculoase din clasa 1, diviziunile 1.1, 1.2 şi 1.3:

A
Sunt aceleaşi, portocalie cu o bombă de culoare neagră care explodează, fără alte cifre sau litere deoarece pericolul clasei 1 este dominant
B
Diferă una de alta prin culoare, respectiv, în ordine, galben, portocaliu şi roşu
C
Conţin o bombă de culoare neagră care explodează, numărul diviziunii şi litera grupei de compatibilitate a respectivei mărfi în partea inferioară a etichetei, dar plasate deasupra cifrei 1 specifice clasei 1
D
Conţin o flacără neagră sau albă pe fond portocaliu cu numărul diviziunii plasat la mijlocul etichetei
Întrebarea 48

Etichetele de pericol pentru mărfurile periculoase din clasa 1, diviziunile 1.4, 1.5 şi 1.6:

A
Sunt aceleaşi,, portocalie cu o bombă de culoare neagră care explodează, fără alte cifre sau litere deoarece pericolul clasei 1 este dominant
B
Diferă una de alta prin culoare, respectiv, în ordine, galben, portocaliu şi roşu
C
Conţine numărul diviziunii în partea centrală a etichetei şi litera grupei de compatibilitate a respectivei mărfi în partea inferioară a etichetei, dar plasată deasupra cifrei 1 specifice clasei 1
D
Conţine o flacără neagră sau albă pe fond portocaliu cu numărul diviziunii plasat la mijlocul etichetei
Întrebarea 49

Care dintre următoarele etichete se referă la clasa 1?

A
imgADR
B
imgADR
C
imgADR
D
imgADR
Întrebarea 50

Eticheta de pericol din imagine poate indica:

4.1
A
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând diviziunilor 1.4-1.5-1.6, în funcţie de numărul indicat în jumătatea inferioară a etichetei
B
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând diviziunii 1.4, dacă acest număr apare în jumătatea inferioară a etichetei
C
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând diviziunii 1.5, dacă acest număr apare în jumătatea inferioară a etichetei
D
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând diviziunilor 1.1-1.2-1.3, în funcţie de numărul indicat în jumătatea inferioară a etichetei
Întrebarea 51

Eticheta de pericol din imagine poate indica:

4.5
A
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând clasei 1, cifra de enumerare 4
B
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând grupei de compatibilitate 1.4
C
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând uneia dintre primele 4 diviziuni ale clasei 1
D
Substanţe sau obiecte explozibile din clasa 1, aparţinând diviziunii 1.4
Întrebarea 52

Eticheta de pericol din imagine poate indica:

A
Substanţe sau obiecte explozibile din clasa 1, aparţinând diviziunii 1.5
B
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând clasei 1, cifra de enumerare 5
C
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând grupei de compatibilitate 1.5
D
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând uneia dintre primele 5 diviziuni ale clasei 1
Întrebarea 53

Eticheta de pericol din imagine poate indica:

4.7
A
Substanţe sau obiecte explozibil din clasa 1, e aparţinând diviziunii 1.6
B
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând clasei 1, cifra de enumerare 6
C
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând grupei de compatibilitate 1.6
D
Substanţe sau obiecte explozibile aparţinând uneia dintre primele 6 diviziuni ale clasei 1
Întrebarea 54

Sub supraveghere autorizată, transportul şi manipularea substanţelor explozive (cu excepţia obiectelor artizanale şi distractive) se efectuează de:

A
Conducătorul autovehiculului, dacă este posesorul al unui permis
B
Reprezentantul întreprinderii furnizoare de materii explozive
C
Un reprezentant al fermei care beneficiază de materialele expediate
D
Personalul special instruit pentru asemenea operaţiuni
Întrebarea 55

Încărcarea, transportul, descărcarea, depozitarea şi distrugerea materiilor explozive în timpul nopţii:

A
Nu sunt interzise
B
Sunt interzise
C
Se poate efectua până la ora 24
D
Se poate efectua după ora 24
Întrebarea 56

Încărcarea în comun în acelaşi vehicul sau container a unei substanţe periculoase din clasa 1 cu mărfuri periculoase din alte clase:

A
În general este interzisă, cu unele excepţii prevăzute în tabelului cu încărcarea în comun din secţiunea 7.5.2 din ADR
B
Este în general permisă, mai puţin cu cele comburante din clasa 5.1
C
Se poate face cu luarea unor măsuri de supraveghere suplimentare
D
Este permisă cu condiţia ambalării separate a mărfurilor
Întrebarea 57

Există limitări ale cantităţilor de mărfuri periculoase din clasa 1 la transportul rutier?

A
Da, aceste limitări se referă la cantitatea de mărfuri periculoase pe unitatea de transport şi depinde de numărul diviziunii mărfii şi tipul de vehicul agreat pentru clasa 1
B
Nu, deoarece transporturile sunt supravegheate şi însoţite de agenţi autorizaţi
C
Da, să nu se depăşească sarcina utilă a unităţii de transport şi să se utilizeze ambalaje ADR
D
Nu, deoarece oricum, mărfurile periculoase din clasa 1 se transportă în cantităţi mici şi nu se pune această problemă
Întrebarea 58

Încărcarea în comun în acelaşi vehicul sau container a unei substanţe periculoase din clasa 1 cu produsele alimentare, alte obiecte de consum şi alimentele pentru animale:

A
Este permisă, aceasta este limitarea este valabilă numai pentru clasa 6.1
B
Nu este permisă, deoarece grăsimile pot intra în contact cu substanţele sau obiectele şi produse explozia
C
Este permisă, cu excepţia mărfurilor care au risc secundar toxicitatea şi este obligatory montarea pe colete şi vehicul a etichetei 6.1
D
Nu este permisă încărcarea în comun a mărfurilor din clasa 1 cu nici un fel de alte mărfuri
Întrebarea 59

Conform ADR, clasa 1 este o clasă numită limitativă; ce substanţe explozive pot fi transportate?

A
Numai substanţele şi obiectele care au o denumire comercială
B
Numai cele utilizate în sectorul civil (explozibili pentru mine, şantiere)
C
Numai cele care au autorizaţia de transport dată de expeditor
D
Numai cele enumerate în ADR, inclusiv cele inserate în rubrica N.S.A (nespecificat în altă parte)
Întrebarea 60

Cum pot fi transportate substanţele şi obiectele explozive?

A
Când sunt în stare lichidă, numai în cisterne mici
B
De obicei, în colete, eventual în lăzi de lemn, precum şi în recipiente mari de vrac-RMV (IBC)
C
Inclusiv în vrac, dacă prezintă un pericol minor
D
În colete şi în vrac
Întrebarea 61

Unităţile de transport definite în ADR şi autorizate pentru transportul de substanţe şi obiecte explozive sunt:

A
Unităţile de transport tip I, III şi IV
B
Unităţile de transport tip EX/II şi EX/III
C
Unităţile de transport tip I, II şi A
D
Unităţile de transport de tip A, IV şi E1
Întrebarea 62

Unităţile de transport tip EX/II:

A
Sunt cele acoperite cu prelate impermeabile, cu ţeava de eşapament plasată în faţa peretelui anterior al furgonului şi răsucită în sus
B
Sunt cele care, în general, pot transporta cele mai mari cantităţi de substanţe explozive
C
Vehiculele trebuie să fie închise sau acoperite cu o prelată. Prelata trebuie să fie rezistentă la sfâşiere şi realizată dintr-un material impermeabil şi greu inflamabil. Prelata trebuie întinsă astfel încât să acopere suprafaţa de încărcare pe toate laturile. Toate deschiderile compartimentului pentru încărcătură al vehiculelor închise trebuie să fie prevăzute cu uşi sau panouri ajustate, care pot fi zăvorâte. Compartimentul conducătorului auto trebuie să fie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii.
D
Trebuie să fie echipate cu comandă interioară şi exterioară a întrerupătorului instalaţiei electrice, prevăzută cu cabluri din material plastic
Întrebarea 63

Unităţile de transport tip EX/III:

A
Pot avea motorul alimentat cu benzină, iar cel de al doilea rezervor de carburant să fie plasat pe peretele din spate al cabinei
B
Trebuie să fie închise. Compartimentul conducătorului auto trebuie să fie separat de compartimentul pentru încărcătură printr-un perete fără interstiţii. Suprafaţa de încărcare nu trebuie să prezinte interstiţii. Pot fi instalate puncte de ancorare pentru reţinerea încărcăturii. Toate îmbinările trebuie să fie etanşe. Toate deschiderile trebuie să poată fi zăvorâte. Acestea trebuie să fie astfel construite şi plasate încât să se suprapună la îmbinări.
C
Sunt cele care, în general, pot transporta cele mai mari cantităţi de substanţe explozive
D
Trebuie să aibă carcasa bateriei de acumulatori complet deschisă, pentru a permite ventilaţia
Întrebarea 64

Unităţile de transport tip EX/III:

A
Pot avea motorul alimentat cu benzină, iar cel de al doilea rezervor de carburant să fie plasat pe peretele din spate al cabinei
B
Sunt unităţile de transport ale căror caroserie trebuie să fie realizată din materiale rezistente la căldură şi la flacără, cu o grosime minimă de 10 mm
C
Sunt cele care, în general, pot transporta cele mai mari cantităţi de substanţe explozive
D
Trebuie să aibă carcasa bateriei de acumulatori complet deschisă, pentru a permite ventilaţia
Întrebarea 65

Unităţile de transport tip EX/III:

A
Este suficient să aibă aceleaşi caracteristici ca şi unităţile de tip II
B
Pot fi acoperite cu prelată impermeabilă greu inflamabilă
C
Sunt cele care, în general, pot transporta cantităţi mari de substanţe explozive
D
Sunt cele care, în general, pot transporta numai cantităţi reduse de substanţe explozive
Întrebarea 66

Unităţile de transport tip EX/III:

A
Este suficient să aibă aceleaşi caracteristici ca şi unităţile de tip II
B
Pot fi acoperite cu prelată impermeabilă greu inflamabilă
C
Trebui să aibă pereţii furgonului fără interstiţii, placaţi cu materiale care nu pot produce scântei
D
Sunt cele care, în general, pot transporta numai cantităţi reduse de substanţe explozive
Întrebarea 67

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un sistem de blocare simultană a tuturor roţilor
B
Dacă au masa maximă mai mare de 16t, cu un dispozitiv de frânare anti-blocare a roţilor (ABS) şi un sistem de frânare de încetinire
C
Dacă au masa maximă mai mare de 12t, cu un reductor al emisiei de aer din circuitul de frână
D
Cu îmbrăcăminte metalică în interiorul compartimentului încărcături
Întrebarea 68

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un motor alimentat cu benzină
B
Cu baterie nichel – cadmiu, antiscânteie
C
Cu un disjunctor al bateriei cu triplă comandă
D
Cu cablajele electrice izolate şi protejate adecvat
Întrebarea 69

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un motor alimentat cu benzină
B
Cu baterie nichel – cadmiu, antiscânteie
C
Cu un disjunctor al bateriei cu triplă comandă
D
Cu un întrerupător al bateriei cu dublă comandă manual
Întrebarea 70

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu o cabină construită din materiale greu inflamabile
B
Cu un sistem de antiblocare a roţilor, care micşorează viteza
C
Cu un motor alimentat cu benzină
D
Cu bare de protecţie împotriva şocurilor în faţă şi în spate
Întrebarea 71

Vehiculele de tip EX/III, încărcate cu substanţe explozive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un sistem de antiblocare a roţilor, care micşorează viteza
B
Cu un dispozitiv de frânare de încetinire, dacă au masa maximă mai mare de 16 tone
C
Cu un motor alimentat cu benzină
D
Cu bare de protecţie împotriva şocurilor în faţă şi în spate
Întrebarea 72

Vehiculele de tip EX/III (remorci sau semiremorci), încărcate cu substanţe explosive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un dispozitiv de limitare a vitezei la maximum 85 km/h
B
Cu un rezervor cu apă de 50 l, pentru stingerea incendiilor
C
Cu un dispozitiv de frânare antiblocare a roţilor, dacă au masa maximă mai mare de 10 tone
D
Cu un dispozitiv de frânare de încetinire, indiferent de capacitate
Întrebarea 73

Vehiculele de tip EX/III (remorci sau semiremorci), încărcate cu substanţe explosive din clasa 1, trebuie să fie echipate:

A
Cu un dispozitiv de limitare a vitezei la maximum 85 km/h
B
Cu un rezervor cu apă de 50 l, pentru stingerea incendiilor
C
Cu cablajele electrice izolate şi protejate adecvat
D
Cu un dispozitiv de frânare de încetinire, indiferent de capacitate
Întrebarea 74

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

A
Nu au obligaţia de a fi dotate cu echipamente de siguranţă ADR
B
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia conducătorului auto
C
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia mediului
D
Trebuie să aibă semnalizarea ADR cu panouri şi etichete de pericol
Întrebarea 75

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

A
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia conducătorului auto
B
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia mediului
C
Nu trebuie să aibă semnalizarea ADR cu plăci portocalii şi plăci-etichete de pericol
D
Trebuie să aibă semnalizarea ADR cu panouri şi etichete de pericol
Întrebarea 76

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

A
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia conducătorului auto
B
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia mediului
C
Trebuie să aibă semnalizarea ADR cu panouri şi etichete de pericol
D
Trebuie să fie echipate cu un extinctor portabil cu pudră de 2 kg
Întrebarea 77

Unităţile de transport care transportă substanţe şi obiecte explozive care beneficiază de excepţii parţiale:

A
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia conducătorului auto
B
Trebuie să fie dotate cu echipamente pentru protecţia mediului
C
Trebuie să aibă semnalizarea ADR cu panouri şi etichete de pericol
D
Pot fi conduse de persoane care nu deţin un certificat profesional ADR
Întrebarea 78

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

A
Cu un reductor al emisiei de energie electrică în caz de supraintensitate
B
Cu un sistem de frânare antiblocare a roţilor (ABS)
C
Cu un stabilizator de viteză care utilizează frânele de serviciu şi de ajutor
D
Cu un sistem ASTR împotriva alunecării pe gheaţă
Întrebarea 79

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cusubstanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

A
Cu un reductor al emisiei de energie electrică în caz de supraintensitate
B
Cu un stabilizator de viteză care utilizează frânele de serviciu şi de ajutor
C
Cu un sistem de frânare de încetinire
D
Cu un sistem ASTR împotriva alunecării pe gheaţă
Întrebarea 80

Conform ADR un vehicul cu masa maximă mai mare de 16 t, port – container cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipat:

A
Cu un reductor al emisiei de energie electrică în caz de supraintensitate
B
Cu un stabilizator de viteză care utilizează frânele de serviciu şi de ajutor
C
Cu un dispozitiv de limitare a vitezei
D
Cu un sistem ASTR împotriva alunecării pe gheaţă
Întrebarea 81

Conform ADR, o remorcă sau o semiremorcă de masă maximă peste 10 t, prevăzută pentru transportul de containere încărcate cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipată:

A
Cu un stabilizator de viteză care utilizează frânele de serviciu şi de ajutor
B
Cu o instalaţie electrică cu cablajele electrice izolate şi protejate adecvat
C
Cu un sistem ASTNR pentru blocarea roţilor în timpul frânării
D
Cu un sistem antiblocare (ABS) pentru limitarea vitezei
Întrebarea 82

Conform ADR, o remorcă sau o semiremorcă de masă maximă peste 10 t, prevăzută pentru transportul de containere încărcate cu substanţe din clasa 1, trebuie să fie echipată:

A
Cu un stabilizator de viteză care utilizează frânele de serviciu şi de ajutor
B
Cu un sistem ASTNR pentru blocarea roţilor în timpul frânării
C
Cu un sistem antiblocare a roţilor (ABS) şi cel puţin o cală de staţionare
D
Cu un sistem antiblocare (ABS) pentru limitarea vitezei
Întrebarea 83

Conform ADR, un container care conţine colete din clasa 1:

A
Nu trebuie să corespundă caracteristicilor de construcţie impuse pentru compartimentele de încărcare ale unităţilor de transport de tipul EX/II sau EX/III, deoarece este oricum mai solid ca acestea
B
Trebuie să aibă acelaşi caracteristici de construcţie impuse pentru compartimentul de încărcare ale unităţilor de transport de tipul EX/II sau EX/III, în funcţie de substanţa transportată
C
Nu trebuie să aibă acelaşi caracteristici de construcţie impuse pentru compartimentul de încărcare ale unităţilor de transport de tipul EX/II sau EX/III, deoarece aceste caracteristici se referă numai la vehicule
D
Trebuie să aibă caracteristicile de construcţie impuse pentru compartimentul de încărcare ale unităţilor de transport de tipul I, deoarece ele oferă o protecţie suplimentară
Întrebarea 84

Cu ce echipamente diverse ADR trebuie să fie prevăzute unităţile de transport pentru clasa 1?

A
Cu cele care asigură semnalizarea locului evenimentului, protecţia conducătorului auto şi a mediului înconjurător
B
Cu mătură, lopată şi echipamente pentru protecţia mediului
C
Cu prelate pentru gurile de canal şi material absorbant corespunzător
D
Numai cu echipamente pentru protecţia mediului
Întrebarea 85

Cum trebuie semnalizate şi placardate vehiculele cu prelată şi vehiculele furgon care transportă mărfuri din clasa 1?

A
Numai cu etichete de pericol, câte una pe fiecare latură şi una posterior
B
Cu panouri portocalii cu numere de identificare, anterior şi posterior, iar pe laturi şi posterior cu etichetele referitoare la coletele transportate
C
Cu panouri portocalii fără numere, anterior şi posterior, iar pe laturi şi posterior cu plăcietichete corespunzătoare etichetelor de pe coletele transportate
D
Cu panouri portocalii cu numere de identificare pe laturi şi câte unul fără numere anterior şi posterior
Întrebarea 86

Cum trebuie semnalizată şi placardată o unitate de transport formată dintr-un camion cu un container încărcat cu colete din clasa 1?

A
Cu panouri portocalii cu numere de identificare ale substanţei mai periculoase, anterior şi posterior pe vehicul şi cu etichetele referitoare la mărfurile transportate, aplicate pe cele patru laturi ale containerului
B
Prin aplicarea pe cele 2 laturi ale vehiculului a etichetelor referitoare la substanţele explosive cele mai periculoase şi cu 3 panouri fără numere (una pe fiecare latură şi una posterior)
C
Cu panouri portocalii fără numere de identificare, anterior şi posterior pe vehicul şi cu etichetele referitoare la mărfurile transportate, aplicate pe laturile vehiculului
D
Cu panouri portocalii fără numere, anterior şi posterior, iar pe laturi şi posterior cu plăcietichete corespunzătoare etichetelor de pe coletele transportate
Întrebarea 87

Cum trebuie semnalizat şi placardat un vehicul furgon care circulă complet încărcat cu substanţe din clasa 1?

A
Cu două panouri portocalii neutre, anterior şi posterior şi cu etichetele adecvate, pe cele două laturi şi în spate
B
Prin indicarea pe panourile de pericol a numărului de identificare a substanţei transportate
C
Nu este nevoie nici de panouri, nici de etichete, care au fost deja aplicate pe colete
D
Cu panouri portocalii fără numere, anterior şi posterior, iar pe laturi şi posterior cu plăcietichete corespunzătoare etichetelor de pe coletele transportate
Întrebarea 88

Cum trebuie placardat un container cu mărfuri explozive în colete?

A
Cu patru panouri portocalii cu numere de identificare, pe cele patru laturi ale containerului
B
Cu plăci-etichete referitoare la marfa transportată, pe toate laturile containerului
C
Box containerele nu se semnalizează niciodată cu etichete
D
Cu panouri portocalii cu numere de identificare aplicate anterior şi posterior
Întrebarea 89

Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la semnalizarea containerelor încărcate cu colete din clasa 1, vi se par corecte?

A
Pe peretele extern al containerului trebuie aplicate toate numerele ONU care figurează pe colete
B
Pe cele două laturi şi la extremităţile containerului nu trebuie aplicate plăci portocalii cu numere de identificare
C
Pe peretele extern al containerului nu trebuie aplicate nici panouri de pericol, nici etichete
D
Pe peretele extern al containerului nu trebuie aplicate niciodată etichetele de pericol
Întrebarea 90

Care dintre etichetele care trebuie aplicate atunci când sunt transportate în aceeaşi unitate de transport produse explozibile care aparţin unor diviziuni diferite (cu etichetări diferite)?

A
Toate etichetele referitoare la toate diviziunile transportate
B
Numai cele referitoare la diviziunea cea mai periculoasă
C
Numai cele referitoare la diviziunea cea mai puţin periculoasă
D
Numai cele referitoare la grupele de compatibilitate B, C, D, E şi F
Întrebarea 91

Cum trebuie semnalizat un furgon care circulă complet încărcat cu mărfuri din clasa 1 având drept cod de clasificare 1.4G şi 1.2C?

A
Cu două panouri portocalii de pericol fără numere (anterior şi posterior) şi cu etichete model 1, (două pe laturi şi una posterior) şi cu 3 etichete model 1.4
B
Cu panouri portocalii de pericol fără numere (anterior şi posterior) şi cu etichete model 1, care conţin codul de clasificare referitor la diviziunea cea mai periculoasă (două pe laturi şi una posterior)
C
Cu 8 etichete: 4 model 1 şi 4 model 1.4 (câte două pe fiecare latură)
D
Cu două panouri portocalii fără numere (anterior şi posterior) şi cu 3 etichete model 1.4 (câte două pe laturi şi una posterior)
Întrebarea 92

Documentele de bord obligatorii pentru o unitate de transport de tip EX/II sau EX/III, specifice pentru un transport internaţional de mărfuri periculoase, sunt:

A
Certificatul de agreare ADR al vehiculului, scrisoarea de transport CMR, cuponul de asigurare, fişa de siguranţă a mărfii transportate
B
Certificatul de formare profesională ADR al conducătorului auto, fişa de siguranţă a mărfii transportate, certificatul de curăţare a compartimentului de încărcare, scrisoarea de transport CMR
C
Cuponul de asigurare, certificatul de curăţare a compartimentului, chitanţa taxelor de proprietate, cartea de identitate a vehiculului
D
Certificatul de agreare DR al vehiculului, scrisoarea de transport CMR, certificatul de formare profesională ADR al conducătorului auto, fişa de siguranţă a mărfii transportate
Întrebarea 93

Documentul de transport ADR referitor la o încărcătură de substanţe sau obiecte explozive:

A
Trebuie să conţină numărul ONU, denumirea oficială de transport a mărfii, codul de clasificare, masa netă în kg pentru fiecare număr ONU
B
Trebuie să conţină numărul ONU, codul de clasificare şi denumirea comercială a mărfii
C
Permite cunoaşterea eventualelor intervenţii de urgenţă
D
Serveşte numai la facturarea transportului
Întrebarea 94

Conform ADR, ce menţiuni trebuie să conţină documentul de transport referitor la mărfurile explozive?

A
De ex. 0160 pudră fără fum, 1.1C, 4600 kg, ADR
B
De ex. 0454 încărcătură explozivă industrială fără detonator, 47o , 300 kg, ADR
C
De ex. UN 0160, COMBUSTIBIL PRAF CARE ARDE FĂRĂ FUM, 1.1C, 4600 kg, cu condiţia ca vehiculul să fie EX/III
D
Numărul coletelor şi masa netă a produsului
Întrebarea 95

În cazul transportului internaţional de substanţe şi obiecte explozive care aparţin unei rubrici NSA (nespecificate în altă parte), documentul de transport

A
Trebuie să conţină, în afară de informaţiile curente, formula chimică şi limitele de explozivitate ale substanţei
B
Trebuie să conţină o declaraţie de responsabilitate a expeditorului, care să precizeze condiţiile de transport
C
Trebuie să conţină, în afară de informaţiile curente, denumirea tehnică a substanţei
D
Poate conţine, de ex., numele tehnic respectiv, 1.4G, 42o, 400 kg ADR
Întrebarea 96

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele care transportă substanţe sau obiecte explozive în trafic internaţional:

A
Este obligatoriu numai pentru unităţile de transport tip EX/II şi EX/III
B
Este obligatoriu pentru toate tipurile de unităţi de transport
C
Este obligatoriu numai pentru unităţile de transport tip I
D
Este obligatoriu numai pentru unităţile de transport tip I şi III
Întrebarea 97

Certificatul de agreare ADR pentru vehiculele de tip EX/II şi EX/III care transport substanţe sau obiecte explozive din clasa 1:

A
Cuprinde datele de expirare ale controalelor periodice ale caroseriei, substanţele care pot fi transportate şi perioada de valabilitate
B
Conţine numărul de înmatriculare, numele proprietarului, substanţele care pot fi transportate şi data expirării
C
Autorizează transportul internaţional şi al substanţelor care nu sunt enumerate, dacă ele aparţin aceleiaşi clase de pericol
D
Cuprinde informaţiile referitoare la vehicul: dimensiuni, materialul şi grosimea pereţilor, substanţele care pot fi transportate
Întrebarea 98

Ce trebuie să efectueze un conducător auto în momentul încărcării de mărfuri din clasa 1?

A
Să accepte şi încărcarea coletelor deteriorate, dar numai după ce a comunicat această problemă expeditorului şi a notat-o pe documentul de transport
B
Să nu încarce colete închise în supraambalaje, cum ar fi palete acoperite cu folii de plastic
C
Să controleze starea coletelor şi să permită încărcarea numai dacă sunt în stare perfectă, închise şi etichetate corespunzător
D
Să controleze starea coletelor şi să le încarce, chiar dacă nu sunt etichetate, fiind sigur că sunt în perfectă stare şi închise corespunzător
Întrebarea 99

Care sunt operaţiunile pe care trebuie să le facă conducătorul auto al unui vehicul cu prelată la încărcarea de colete cu mărfuri explozive?

A
Să permită, excepţional, ca înălţimea coletelor să depăşească obloanele, dar numai în partea centrală a compartimentului de încărcare
B
Să nu accepte pentru transport coletele formate din ambalaje metalice
C
La încheierea încărcării, să întindă şi să lege prelata doar până la nivelul obloanelor
D
Să arimeze coletele fără a depăşi înălţimea obloanelor şi să monteze corespunzător prelate pentru a acoperi complet încărcătura fără a o atinge
Întrebarea 100

În timpul transportului căror tipuri de explozivi este obligatorie prezenţa la bordul vehiculului a unui însoţitor (artificier sau pirotehnist)?

A
Toate, pe orice tip de unitate de transport (EX/I, EX/II sau EX/III)
B
Toate, în afară de artificiile cu cod de clasificare 1.4S, nr. ONU 0336, când sunt transportate pe o unitate de transport de tip EX/III
C
La toate, în afară de obiecte pirotehnice de distracţie mici, foarte mici şi obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice, conform normelor naţionale
D
Categoric la transportul artificiilor cu cod de clasificare 1.4S, nr. ONU 0336, când sunt transportate pe o unitate de transport de tip EX/II
Întrebarea 101

Ce trebuie să efectueze un conducător auto în timpul transportului de colete din clasa 1?

A
Trebuie să poarte echipamentele de protecţie individuală, inclusiv în timp ce conduce
B
Trebuie să conducă numai noaptea, pentru a micşora pericolul de accidente
C
În general, în caz de oprire sau staţionare, trebuie să asigure supravegherea vehiculului, verificând închiderea uşilor compartimentului de încărcare
D
Să evite categoric utilizarea radio – telefoniei pentru informaţiile privind securitatea deoarece comunicarea poate fi interceptată
Întrebarea 102

Vehiculele care transportă substanţe explozive pot face opriri?

A
Da, oricând şi oriunde
B
Da, dacă e posibil departe de localităţi
C
Nu, niciodată
D
Da, însă numai pe autostradă
Întrebarea 103

Cum trebuie să se comporte conducătorul auto în privinţa opririlor şi/sau staţionărilor unităţii de transport din clasa 1?

A
Dacă masa totală netă explozivă este mai mică de 50 kg, trebuie oricum să respecte regulile ADR aplicabile şi altor clase de pericol
B
Dacă masa totală netă de substanţă explozivă este mai mare de 50 kg, acestea trebuie să le efectueze în locurile prevăzute prin regulile ADR aplicabile şi altor clase de pericol
C
Trebuie să gareze unitatea de transport numai în parcări supravegheate sau cu pază
D
Nu trebuie să respecte regulile ADR, dacă vehiculul şi compartimentul încărcării sunt prevăzute cu dispozitive anti – furt
Întrebarea 104

În timpul transportului, conducătorul auto al unei unităţi de transport din clasa 1:

A
În cazul declanşării unui incendiu în vehicul (cabină, motor, pneuri), având în vedere natura încărcăturii, trebuie să părăsească imediat vehiculul şi să se pună la adăpost
B
În cazul deplasării coletelor, trebuie să se întrerupă transportul şi să ceară intervenţia forţelor de ordine
C
Trebuie să circule menţinând o distanţă de cel puţin 50 m faţă de vehiculul din faţă când face parte dintr-un convoi de mai multe vehicule
D
În cazul declanşării unui incendiu la încărcătură, să acţioneze în permanenţă cu orice risc pentru a se evita catastrofa
Întrebarea 105

În timpul transportului, conducătorul auto al unei unităţi de transport din clasa 1:

A
În cazul declanşării unui incendiu în vehicul (cabină, motor, pneuri), având în vedere natura încărcăturii, trebuie să părăsească imediat vehiculul şi să se pună la adăpost
B
În cazul deplasării coletelor, trebuie să se întrerupă transportul şi să ceară intervenţia forţelor de ordine
C
În cazul declanşării unui incendiu la încărcătură, să acţioneze în permanenţă şi cu orice risc pentru a se evita catastrofa
D
Să intervină dacă este potrivit şi sigur pentru a stinge un incendiu în fază incipientă sau mic la anvelope
Întrebarea 106

Când trebuie conducătorul auto să scoată sau să acopere semnalizarea vehiculului (plăcile-etichete şi plăcile portocalii de pericol fără numere)?

A
Când vehiculul este complet gol, după descărcarea ultimului colet
B
În timpul transportului de ambalaje goale necurăţate
C
Când sunt încărcate în comun şi alte substanţe periculoase în colete
D
În timpul transportului de substanţe explozive care au şi pericole secundare
Întrebarea 107

Când trebuie conducătorul auto să scoată sau să acopere semnalizarea vehiculului (plăcile-etichete şi plăcile portocalii de pericol fără numere)?

A
În timpul transportului de ambalaje goale necurăţate
B
Când sunt încărcate în comun şi alte substanţe periculoase în colete
C
Când transportă ambalaje goale şi curăţate
D
În timpul transportului de substanţe explozive care au şi pericole secundare
Întrebarea 108

Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la locul de încărcare şi descărcare a substanţelor explozive, sunt corecte?

A
Este autorizată încărcarea sau descărcarea într-un loc public, în aglomerări urbane fără informarea autorităţilor interesate, numai în cazuri justificate de urgenţă legate de siguranţă
B
Nu este niciodată nevoie de autorizarea sau de informarea autorităţilor interesate pentru încărcarea sau descărcarea într-un loc public
C
Este interzisă încărcarea sau descărcarea într-un loc public ori în aglomeraţii urbane, fără ca înainte să fi fost avertizate autorităţile competente
D
Este interzisă încărcarea sau descărcarea în locuri publice, aglomerări urbane, fără permis special eliberat de autorităţile competente
Întrebarea 109

În timpul controalelor transporturilor de mărfuri periculoase cu vehicule de tipul EX/II sau EX/III, care dintre următoarele fapte sunt considerate grave, punând în pericol siguranţa?

A
Vehicule care prezintă scurgeri de substanţe periculoase, datorită unei slabe etanşeităţi a compartimentului de încărcare
B
Vehicule lipsite de semnalizatoarele laterale
C
Vehicule care au caroseria cu urme de rugină
D
Faptul că nu a înlocuit filtrul de ulei al motorului
Întrebarea 110

În timpul controalelor transporturilor de mărfuri periculoase cu vehicule de tipul EX/II sau EX/III, care dintre următoarele fapte sunt considerate grave, punând în pericol siguranţa?

A
Vehicule lipsite de semnalizatoarele laterale
B
Vehicule care au caroseria cu urme de rugină
C
Vehicule cu panouri portocalii de pericol neînsoţite de plăci-etichete de pericol sau prevăzute cu plăci portocalii sau plăci-etichete neregulamentare
D
Faptul că nu a înlocuit filtrul de ulei al motorului
Întrebarea 111

Certificatul de formare profesională ADR, specializare clasa 1, este obligatoriu (cu excepţia transporturilor cu excepţii parţiale pe unitatea de transport prevăzute de subsecţiunea 1.1.3.6):

A
Pentru toate vehiculele care transportă substanţe din clasa 1, oricare ar fi diviziunea sau greutatea lor maximă admisibilă (greutatea totală cu încărcătură), cu excepţia mărfurilor cu cod de clasificare 1.4S
B
În privinţa substanţelor transportate, numai pentru vehicule care transportă substanţe explozive din diviziunile 1.1 şi 1.2
C
În privinţa greutăţii şi dimensiunilor, numai pentru vehiculele a căror greutate maximă admisibilă (greutate totală cu încărcătură) este peste 3,5t
D
Numai pentru vehiculele care transportă produse din grupele de compatibilitate de la A la F, dacă greutatea totală a încărcăturii este mai mică de 3,5 tone.
Întrebarea 112

Care este ordinea descrescătoare a pericolelor prezentate de diviziunile mărfurilor periculoase din clasa 1?

A
1.1 (cea mai periculoasă), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (cea mai puţin periculoasă)
B
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
C
1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1
D
A (cea mai periculoasă), B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S (cea mai puţin periculoasă)
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 112 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112Final
Întoarcere