Intrebari Manager Transport Marfa

Intrebari manager Reglementari Transport Marfa
Intrebari manager Reglementari Tehnice
Intrebari manager Contracte Contabilitate Marketing
Intrebari manager Acorduri
Intrebari manager reglementari sociale

Manager Transport: Reglementari transport marfa

Chestionarul a luat sfarsit!
Întrebări Inițiale:  %%TOTAL%%
Răspunsuri Exacte:  %%SCORE%%
Procentajul obținut este de: %%PERCENTAGE%%
Pentru a fi sigur ca promovezi examenul pentru atestat iti recomandam sa parcurgi de doua ori toate intrebarile.

Răspunsurile dumneavoastră sunt evidențiate mai jos.
Întrebarea 1

În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii există următoarele categorii de transport rutier:

A
transport rutier în trafic naţional şi transport de rutier în trafic internaţional
B
transport rutier de mărfuri şi transport rutier de persoane
C
transport rutier contra cost şi transport rutier în cont propriu
D
transport rutier public şi transport în interes personal
Întrebarea 2

În conformitate cu OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, din punct de vedere al ariei de desfăşurare există următoarele categorii de transport rutier:

A
transport rutier contra cost şi transport rutier în cont propriu
B
transport rutier de mărfuri şi transport rutier de persoane
C
transport rutier naţional şi transport rutier internaţional
D
transport rutier public şi transport în interes personal
Întrebarea 3

Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:

A
transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 7,5 tone
B
transportul de mărfuri cu autovehicule închiriate a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone
C
transporturi comerciale de lapte şi stupi de albine
D
transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal
Întrebarea 4

Prevederile OUG 27/2011 privind accesul la ocupaţia de operator de transport nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier naţional:

A
transportul comercial de vehicule defecte sau care sunt avariate
B
transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 7,5 tone
C
transportul de mărfuri în regim de taxi
D
transporturi comerciale de lapte şi stupi de albine
Întrebarea 5

Pentru care categorie si tip de transport rutier dintre cele enumerate este obligatorie licenţa comunitară:

A
transport contra cost
B
transport in cont propriu de mărfuri perisabile
C
transport in cont propriu in trafic naţional cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 3,5 tone
D
transport in cont propriu in trafic naţional cu vehicule cu masa maxima autorizata peste 7,5 tone
Întrebarea 6

În baza licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia, un operator de transport poate efectua conform prevederilor O.G. nr. 27/2011:

A
operaţiuni de transport în cont propriu şi activităţi de intermediere în transporturile rutiere
B
operaţiuni de transport rutier contra cost şi în cont propriu
C
operaţiuni de transport rutier public şi activităţi conexe transporturilor rutiere
D
operaţiuni de transport rutier public şi activităţi de intermediere în transporturile rutiere
Întrebarea 7

Certificatul de transport în cont propriu nu se poate elibera dacă:

A
întreprinderea nu prezintă asigurarea de risc sau scrisoarea de garanţie bancară
B
întreprinderea nu are ca obiect de activitate principal transportul rutier
C
întreprinderea nu îndeplineşte condiţia de capacitate financiară
D
întreprinderea nu îndeplineşte condiţia de competenţă profesională
Întrebarea 8

Transportul rutier în cont propriu:

A
nu constituie decât o activitate auxiliară ansamblului de activităţi desfăşurate de întreprindere
B
nu este permis în cazul transportului internaţional
C
se efectuează contra cost dar cu încasarea echivalentului în natură al tarifului
D
se poate face doar cu vehicule deţinute în proprietate
Întrebarea 9

Transportul rutier în cont propriu se efectuează:

A
contra cost, conform contractului de transport;
B
fără încasarea unui tarif, contravaloarea transportului putând fi achitată în natură;
C
fără încasarea unui tarif, contravaloarea transportului putând fi achitată în servicii;
D
prin transportarea mărfii din sau către întreprindere în scopuri proprii
Întrebarea 10

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

A
1 an
B
10 ani
C
5 ani
D
7 ani
Întrebarea 11

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, licenţa comunitară se păstrează de către întreprindere la:

A
autoritatea competentă
B
bordul autovehiculului
C
registrul electronic al operatorilor de transport
D
sediul întreprinderii
Întrebarea 12

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale licenţei comunitare este de:

A
cel mult un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare
B
minimum cinci ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare
C
minimum trei ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare
D
minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei comunitare
Întrebarea 13

Copia conformă a licenţei comunitare este personalizată de către emitent cu:

A
numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă
B
numele şi prenumele conducătorului auto
C
numele şi prenumele managerului de transport
D
seria certificatului de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă
Întrebarea 14

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se păstrează de către întreprindere la:

A
autoritatea competentă
B
bordul autovehiculului
C
registrul electronic al întreprinderilor de transport
D
sediul întreprinderii
Întrebarea 15

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, perioada de valabilitate a copiilor conforme ale certificatului de transport în cont propriu este de:

A
cel mult un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
B
minimum cinci ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
C
minimum trei ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
D
minimum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a certificatului de transport în cont propriu
Întrebarea 16

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este personalizată de către emitent cu:

A
numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă
B
numele şi prenumele conducătorului auto
C
numele şi prenumele managerului de transport
D
seria certificatului de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă
Întrebarea 17

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, certificatul de transport în cont propriu se eliberează de autoritatea competentă cu o valabilitate de:

A
1 an
B
10 ani
C
5 ani
D
7 ani
Întrebarea 18

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, licenţa comunitară este eliberată:

A
pe numele întreprinderii care efectuează activităţi conexe transportului rutier în interiorul Uniunii Europene
B
pe numele întreprinderii şi a subcontractantului şi nu este transmisibilă
C
pe numele operatorului de transport şi nu este transmisibilă
D
pe numele operatorului de transport şi personalizată cu numărul de înmatriculare al autovehiculelor
Întrebarea 19

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, licenţa comunitară este eliberată de autorităţile competente din statul membru de stabilire pentru o perioadă de până la:

A
10 ani, care poate fi reînnoită
B
15 ani, care poate fi reînnoită
C
5 ani, care poate fi reînnoită
D
licenţa comunitară se eliberează pentru o perioadă nelimitată
Întrebarea 20

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1072/2009, copiile conforme corespunzătoare licenţei comunitare sunt eliberate vehiculelor deţinute:

A
în proprietate, în baza unor contracte de cumpărare în rate, închiriere sau leasing
B
în proprietate, în baza unor contracte de cumpărare în rate, închiriere, leasing sau comodat
C
sub orice formă
D
sub orice formă, cu excepţia contractelor de cumpărare în rate
Întrebarea 21

În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1071/2009, atunci când un manager de transport îşi pierde buna reputaţie, certificatul de competenţă profesională al managerului de transport declarat inapt:

A
îşi pierde valabilitatea în toate statele membre până la luarea unei măsuri de reabilitare
B
se anulează până la obţinerea avizului medical şi psihologic cu menţiunea „apt pentru funcţia de manager de transport
C
se suspendă până la înlăturarea cauzelor care au stat la baza declarării ca inapt a managerului de transport
D
se suspendă până la obţinerea avizului medical şi psihologic cu menţiunea „apt pentru funcţia de manager de transport
Întrebarea 22

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

A
bună reputaţie
B
deţine autovehicule agreate de R.A.R.
C
deţine certificat de transport rutier
D
vechime de cel puţin trei ani în transporturi pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei
Întrebarea 23

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

A
capacitate financiară adecvată numărului de vehicule utilizat
B
deţine licenţe de execuţie pentru vehiculele utilizate
C
deţine un număr suficient de vehicule pentru efectuarea transporturilor contractate
D
este înscrisă în Registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport
Întrebarea 24

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier ?

A
competenţă profesională
B
deţine la sediul social cărţile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
deţine la sediul social certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
utilizează numai vehicule aflate în proprietate sa
Întrebarea 25

Care dintre următoarele cerinţe trebuie îndeplinită pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier conform Regulamentului CE nr.1071/2009 ?

A
să aibă angajat un auditor de siguranţă rutieră
B
să aibă încheiate contracte de transport numai cu o întreprindere licenţiată pentru activităţi de intermediere
C
să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul unui stat membru
D
să utilizeze numai conducători auto care sunt cetăţeni ai unui stat membru
Întrebarea 26

Pentru îndeplinirea cerinţei de acces la ocupaţia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilită în România trebuie să:

A
deţină cel puţin un punct de lucru înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
B
deţină un sediu certificat ISO 9001/2000
C
dispună de spaţiu suficient şi amenajat corespunzător pentru depozitarea pieselor de schimb
D
dispună de unul sau mai multe autovehicule înmatriculate în România
Întrebarea 27

Pentru îndeplinirea cerinţei de acces la ocupaţia de operator de transport privind sediul, o întreprindere stabilită în România trebuie să:

A
desfăşoare operaţiunile referitoare la autovehiculele utilizate cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat pe teritoriul României
B
deţină un sediu autorizat de R.A.R. pentru exploatarea autovehiculelor
C
deţină un sediu certificat de ARR pentru conformitate cu Regulamentul CE nr.1073/2009
D
să dispună de unul sau mai multe vehicule înmatriculate în România
Întrebarea 28

Pentru obţinerea licenţei de serviciu pentru punctele de lucru este necesar:

A
licenţa de serviciu este necesară numai pentru filialele sau sucursale cu personalitate juridică;
B
nu este reglementată necesitatea obţinerii licenţei de serviciu pentru punctele de lucru.
C
punctele de lucru să fie înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi comunicate la Finanţele Publice;
D
punctele de lucru să fie înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
Întrebarea 29

Capacitatea financiară pentru autovehicule este de:

A
9.000 euro pentru primul autovehicul şi 5.000 euro pentru celelalte autovehicule;
B
9.000 euro pentru primul vehicul şi 3.000 euro pentru celelalte vehicule;
C
90.000 euro pentru primul autovehicul şi 6.000 euro pentru celelalte autovehicule.
D
900 euro pentru primul vehicul şi 6.000 euro pentru celelalte vehicule;
Întrebarea 30

În cazul deţinerii unui număr de 2 autovehicule şi 3 remorci condiţia de capacitate financiară este îndeplinită dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

A
14000 euro.
B
19000 euro;
C
25000 euro;
D
29000 euro;
Întrebarea 31

În cazul deţinerii unui număr de 3 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

A
14.000 euro.
B
19.000 euro;
C
25.000 euro;
D
45.000 euro;
Întrebarea 32

În cazul deţinerii unui număr de 5 autovehicule si 5 remorci condiţia de capacitate financiara este îndeplinita dacă se dispune de un capital şi rezerve de cel puţin:

A
25.000 euro;
B
29.000 euro;
C
33.000 euro;
D
59.000 euro.
Întrebarea 33

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

A
bună reputaţie
B
deţine autovehicule agreate de R.A.R.
C
deţine certificat de transport rutier
D
vechime de cel puţin trei ani în transporturi pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei
Întrebarea 34

Care dintre următoarele cerinţe trebuie să le îndeplinească întreprinderea pentru a avea acces la transportul rutier în cont propriu ?

A
competenţă profesională
B
deţine la sediul social cărţile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
deţine la sediul social certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
utilizează numai vehicule aflate în proprietate sa
Întrebarea 35

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

A
asigurarea de răspundere civilă auto
B
cărţile de identitate ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de radiere de la Oficiul Naţional al registrului Comerţului
D
documentul privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate
Întrebarea 36

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

A
autorizaţia centrului de exploatare a vehiculelor eliberată de I.S.C.T.R.
B
cazierul judiciar al managerului de transport
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
dovada achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
Întrebarea 37

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

A
cazierul judiciar al întreprinderii
B
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de atestare profesională al conducătorului auto
D
dovada verificării aparatului tahograf
Întrebarea 38

Cererea pentru obţinerea licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia va fi însoţită de:

A
certificatul de competenţă profesională al managerului de transport
B
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
C
documentul privind realizarea auditului de siguranţă rutieră
D
statutul societăţii din care să rezulte că aceasta are în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier
Întrebarea 39

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la ARR:

A
certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă
B
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
C
documentul privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate
D
documentul privind realizarea auditului de siguranţă rutieră
Întrebarea 40

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

A
autorizaţia centrului de exploatare pentru vehiculele care urmează a fi utilizate la transportul de mărfuri periculoase
B
certificatul de agreare eliberat de R.A.R., pentru vehiculele pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat
C
documentul de transport specific transportului de mărfuri periculoase prevăzut în anexa I la A.D.R.
D
fişa de siguranţă pentru mărfurile transportate, conform modelului din anexa I la A.D.R.
Întrebarea 41

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

A
certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate
B
certificatul de omologare individuală al vehiculelor pentru care este necesar a se elibera respectivul certificat
C
documentul de control al mărfurilor periculoase prevăzut în reglementările Uniunii Europene referitoare la transportul rutier al mărfurilor periculoase
D
instrucţiunile de siguranţă pentru mărfurile periculoase transportate
Întrebarea 42

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

A
certificatul de agreare eliberat de R.A.R., în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate
B
certificatul de agreare eliberat de R.A.R., în cazul vehiculelor utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase în colete
C
certificatul de inspecţie tehnică, în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte mărfuri periculoase
D
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
Întrebarea 43

În vederea efectuării transportului rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier va depune sau va transmite prin poştă la A.R.R.:

A
autorizaţia eliberată de Agenţia pentru Protecţia Mediului, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7
B
autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7
C
autorizaţia eliberată de Garda de Mediu, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7
D
autorizaţia eliberată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7
Întrebarea 44

Unui operator de transport rutier i se poate elibera un număr maxim de copii conforme ale licenţei comunitare corespunzător:

A
numărului de autovehicule pentru care îndeplineşte condiţia de capacitate financiară
B
numărului de autovehicule pentru îndeplineşte condiţia privind parcarea acestora în condiţii de siguranţă
C
numărului de vehicule şi conducători auto pentru care îndeplineşte condiţia de competenţă profesională
D
numărului de vehicule, inclusiv remorcile şi semiremorcile pentru care îndeplineşte condiţia financiară
Întrebarea 45

În cazul în care operatorul de transport rutier îşi schimbă sediul social, acesta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

A
10 zile
B
15 zile
C
30 zile
D
5 zile
Întrebarea 46

În cazul în care întreprinderea de transport în cont propriu îşi schimbă sediul, aceasta trebuie să notifice schimbarea către A.R.R., în cel mult:

A
10 zile
B
15 zile
C
28 zile
D
5 zile
Întrebarea 47

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

A
autorizaţia centrului de exploatare a vehiculelor eliberată de I.S.C.T.R.
B
cazierul judiciar al managerului de transport
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
dovada achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
Întrebarea 48

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

A
cazierul judiciar al întreprinderii
B
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
C
certificatul de atestare profesională al conducătorului auto
D
dovada verificării aparatului tahograf
Întrebarea 49

Cererea pentru obţinerea certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia va fi însoţită de:

A
certificatul de competenţă profesională al managerului de transport
B
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
C
documentul privind realizarea auditului de siguranţă rutieră
D
statutul societăţii din care să rezulte că aceasta are în obiectul de activitate activităţi conexe transportului rutier
Întrebarea 50

Ce obligaţie are operatorul de transport, în cazul în care constată că nu mai îndeplineşte condiţia de capacitate financiară pentru toate autovehiculele pentru care s-au emis copii conforme ale licenţei comunitare?

A
în termen de 15 zile, să vândă sau să radieze temporar din circulaţie un număr corespunzător de vehicule
B
în termen de 1o zile, să depună la A.R.R. un număr de copii conforme egal cu numărul de autovehicule pentru care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită
C
nu are nici o obligaţie
D
să anunţe în scris agenţia ARR emitentă despre acest fapt, împreună cu un angajament scris, prin care să se oblige să remedieze situaţia în termen de cel mult 60 de zile
Întrebarea 51

Închirierea unui vehicul rutier de către un operator de transport se face prin:

A
contract de închiriere pe durată determinată a unui vehicul cu conducător auto
B
contract de închiriere pe durată determinată, contra cost
C
contract de închiriere pe durată nedeterminată, cu titlu oneros
D
contract de închiriere sau de concesiune încheiat pe durată determinată
Întrebarea 52

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

A
ca autovehiculul să deţină licenţă de execuţie
B
contractul de închiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se menţionează valabilitatea contractului in foaia de parcurs de câtre administratorul firmei
C
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie
D
contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul
Întrebarea 53

Copia conformă a licenţei comunitare se eliberează:

A
pentru fiecare autovehicul şi ansambluri de vehicule
B
pentru fiecare remorcă
C
pentru fiecare semiremorcă
D
pentru fiecare vehicul trăgător şi tractat
Întrebarea 54

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier contra cost trebuie să se afle:

A
cartea de identitate a vehiculului
B
certificatul de transport în cont propriu
C
copia conformă a licenţei comunitare
D
licenţa comunitară
Întrebarea 55

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier de mărfuri contra cost trebuie să se afle:

A
contractul de muncă al conducătorului auto
B
copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a autovehiculului
Întrebarea 56

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţelege:

A
avizul de expediţie a mărfurilor
B
copia conformă a certificatului de transport
C
factura fiscală
D
scrisoarea de transport tip C.M.R.
Întrebarea 57

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, prin document de transport se înţelege:

A
autorizaţia pentru transportul internaţional de marfă
B
carnetul T.I.R.
C
copia conformă a licenţei de transport
D
scrisoarea de transport tip C.M.R..
Întrebarea 58

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de agreare ADR
B
certificatul de formare profesională ADR
C
fişa de siguranţă
D
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
Întrebarea 59

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
autorizaţiile de transport marfă
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
licenţa de execuţie a vehiculului
Întrebarea 60

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, dacă conducătorul auto este cetăţean al unui stat care nu este membru UE
B
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto este resortisant al unui stat membru UE
C
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
D
contractul de muncă vizat la ITM, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
Întrebarea 61

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier naţional în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de transport în cont propriu
B
copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C
copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
D
licenţa de transport
Întrebarea 62

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier naţional de mărfuri în cont propriu trebuie să se afle:

A
contractul de muncă al conducătorului auto
B
copia conformă a licenţei comunitare
C
documentul de transport
D
licenţa de execuţie a autovehiculului
Întrebarea 63

În cazul efectuării transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

A
avizul de însoţire al mărfurilor
B
copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
C
copia conformă a licenţei de transport
D
scrisoarea de transport C.M.R.
Întrebarea 64

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de agreare ADR
B
fişa de siguranţă
C
instrucţiunile de siguranţă
D
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
Întrebarea 65

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
autorizaţiile de transport marfă
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de transport în cont propriu
D
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
Întrebarea 66

În cazul transportului rutier naţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, dacă conducătorul auto este cetăţean al unui stat care nu este membru UE
B
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto este resortisant al unui stat membru UE
C
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
D
contractul de muncă vizat la ITM, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
Întrebarea 67

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
cartea de identitate a vehiculului
B
certificatul de formare profesională A.D.R. al conducătorului auto
C
certificatul de transport în cont propriu
D
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
Întrebarea 68

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
B
certificatul de omologare internaţională a vehiculului
C
certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare şi siguranţă rutieră
D
licenţa de execuţie a vehiculului
Întrebarea 69

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, dacă conducătorul auto este cetăţean al unui stat care nu este membru UE
B
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto este resortisant al unui stat membru UE
C
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
D
contractul de muncă vizat la ITM, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
Întrebarea 70

În cazul efectuării transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se înţelege:

A
avizul de expediţie a mărfurilor
B
copia conformă a certificatului de transport
C
factura fiscală
D
scrisoarea de transport tip C.M.R.
Întrebarea 71

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
certificatul de agreare eliberat de R.A.R. conform prevederilor A.D.R.
B
fişa de siguranţă
C
instrucţiunile de siguranţă
D
legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto
Întrebarea 72

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
cartea de identitate a vehiculului
B
certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto
C
certificatul de omologare internaţională a vehiculului
D
certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare şi siguranţă rutieră
Întrebarea 73

În cazul transportului rutier internaţional de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A
actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, dacă conducătorul auto este cetăţean al unui stat care nu este membru UE
B
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto este resortisant al unui stat membru UE
C
atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
D
contractul de muncă vizat la ITM, dacă conducătorul auto nu este resortisant al unui stat membru UE
Întrebarea 74

Operatorii de transport trebuie să deţină la sediu:

A
certificatul de transport
B
copia conformă a licenţei de transport
C
scrisorile de transport CMR pentru anul în curs şi anul precedent
D
scrisorile de transport în trafic naţional şi scrisorile de transport CMR pentru o perioadă de trei ani
Întrebarea 75

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea trebuie să deţină la sediu:

A
carnetele Interbus utilizate pentru o perioadă de 3 ani
B
cărţile de muncă ale conducătorilor auto
C
diagramele tahograf pentru anul precedent şi anul în curs
D
documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei
Întrebarea 76

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

A
documentele de transport utilizate pentru ultimii 3 ani
B
documentele doveditoare din care să rezulte că deţine autovehicule cu orice alt titlu, în original
C
registrul de evidenţă a inspecţiilor tehnice periodice
D
registrul de evidenţă al conducătorilor auto angajaţi
Întrebarea 77

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

A
avizele medicale şi psihologice valabile ale conducătorilor auto
B
copia conformă a licenţei de transport sau, după caz, a certificatului de transport în cont propriu
C
fişele profesionale ale conducătorilor auto
D
licenţa de execuţie
Întrebarea 78

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

A
avizele medical şi psihologic valabile ale managerului de transport
B
certificatele de agreare ale vehiculelor utilizate
C
certificatele de înmatriculare ale vehiculelor utilizate
D
certificatele de omologare ale vehiculelor utilizate
Întrebarea 79

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediul social:

A
asigurarea pentru mărfurile transportate
B
avizele de însoţire ale mărfurilor pentru anul în curs şi anul precedent
C
certificatele de atestare profesională ale conducătorilor auto
D
documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă
Întrebarea 80

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

A
cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate
B
certificatele de agreare ale vehiculelor eliberate de R.A.R. conform A.D.R.
C
certificatele de autenticitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate
D
certificatul de radiere de la Oficiul Naţional al registrului Comerţului
Întrebarea 81

Operatorul de transport are obligaţia să deţină la sediu:

A
copiile cărţilor de identitate ale vehiculelor, pentru cele deţinute cu orice alt titlu decât în proprietate
B
copiile cărţilor de identitate ale vehiculelor deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu
C
copiile scrisorilor de transport (C.M.R.) pentru anul în curs şi anul precedent
D
foile de parcurs ale documentului de control
Întrebarea 82

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, trebuie să deţină la sediu:

A
autorizaţiile speciale de transport eliberate de C.N.A.D.N.R. în cazul transportului de mărfuri şi deşeuri periculoase, pentru anul în curs şi anul precedent
B
fişele de siguranţă, în cazul transportului de mărfuri şi deşeuri periculoase, pentru anul în curs şi anul precedent
C
formularul de expediţie/transport, în cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent
D
tichetele de cântar prevăzute la transportul mărfurilor indivizibile şi deşeurilor periculoase, pentru anul în curs şi anul precedent
Întrebarea 83

Operatorul de transport trebuie să deţină la sediu:

A
autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor divizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise
B
autorizaţiile speciale de transport privind transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor maxime admise
C
documentul de control cu foi de parcurs ASSOR privind transportul mărfurilor divizibile cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise
D
tichetele de cântar prevăzute pentru transportul mărfurilor indivizibile cu depăşirea maselor maxime admise, pentru anul în curs şi anul precedent
Întrebarea 84

Operatorul de transport trebuie să deţină la sediu:

A
documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru anul în curs şi anul precedent
B
documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 12 luni
C
documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni
D
documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 6 luni
Întrebarea 85

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să contracteze transporturile numai prin operatori licenţiaţi în activităţi de intermediere în transporturi
B
să deţină la sediul social licenţa de execuţie în transporturi
C
să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză
D
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor echipate cu tahograf digital fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
Întrebarea 86

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să deţină la sediul social copia conformă a licenţei comunitare
B
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără completarea înregistrărilor pe diagramele tahograf necesare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
C
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără licenţa comunitară la bord
D
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
Întrebarea 87

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să asigure existenţa avizului medical şi psihologic al conducătorului auto la bordul vehiculului
B
să asigure existenţa documentului privind verificarea tehnică efectuată înainte de plecarea în cursă la bordul vehiculului
C
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful defect
D
să nu permită plecarea în cursă a vehiculului fără licenţă de execuţie la bord
Întrebarea 88

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect
B
să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au sistem antiblocare la frânare
C
să nu permită plecarea în cursă a vehiculului fără documentul privind întreţinerea vehiculelor
D
să nu utilizeze la efectuarea transporturilor contra cost vehicule înmatriculate pe o perioadă nedeterminată
Întrebarea 89

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să planifice transporturile astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale privind timpul de odihnă
B
să planifice transporturile astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale privind utilizarea alternativă a celor două cartele tahografice pe care le deţine
C
să plătească conducătorul auto funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată în fiecare lună
D
să utilizeze numai conducători auto angajaţi cu contract de muncă care au cel puţin două cartele tahografice valide
Întrebarea 90

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligaţie:

A
să asigure instruirea conducătorilor auto privind modalitatea de evitare a controalelor în trafic
B
să asigure instruirea conducătorilor auto privind modalitatea de plată în funcţie de distanţa parcursă şi sau/cantitatea de mărfuri transportată
C
să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce revin acestora
D
să asigure instruirea conducătorilor auto privind utilizarea dispozitivelor ilegale de manipulare a tahografului
Întrebarea 91

În cazul aplicării măsurii de suspendare licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

A
agenţia teritorială a A.R.R. din judeţul în care se află sediul operatorului de transport în termen de maximum 15 de la comunicarea măsurii
B
agenţia teritorială a A.R.R. din judeţul în care se află sediul operatorului de transport în termen de maximum 5 de la comunicarea măsurii
C
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a făcut controlul în termen de maximum 15 de la comunicarea măsurii
D
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a făcut controlul în termen de maximum 5 de la comunicarea măsurii
Întrebarea 92

În cazul aplicării măsurii de suspendare a unei copii conforme a licenţei comunitare, operatorul de transport va depune acest document la:

A
agenţia teritorială a A.R.R. din judeţul în care se află sediul operatorului de transport în termen de maximum 15 de la comunicarea măsurii
B
agenţia teritorială a A.R.R. din judeţul în care se află sediul operatorului de transport în termen de maximum 5 de la comunicarea măsurii
C
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a făcut controlul în termen de maximum 15 de la comunicarea măsurii
D
inspectoratul teritorial al I.S.C.T.R. în raza căruia s-a făcut controlul în termen de maximum 5 de la comunicarea măsurii
Întrebarea 93

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre faţă în valoare de:

A
accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
B
accelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
C
decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
D
decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
Întrebarea 94

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre spate în valoare de:

A
accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
B
accelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
C
decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
D
decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
Întrebarea 95

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forţa corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre ambii pereţi laterali în valoare de:

A
accelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
B
accelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
C
decelerare de 0,5 x g (acceleraţie gravitaţională)
D
decelerare de 0,8 x g (acceleraţie gravitaţională)
Întrebarea 96

Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că încărcătura înfăşurată sau fixată în vehicul este în conformitate cu dispoziţiile din:

A
instrucţiunile privind sistemele de fixare a încărcăturii în transportul rutier de mărfuri elaborate de I.S.C.T.R.
B
recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier
C
Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune privind accesul la piaţa transportului rutier de mărfuri
D
Regulamentul Tehnic în Transportul Rutier R.N.T.R. 22 – privind sistemele de fixare a încărcăturii vehiculelor elaborat de R.A.R.
Întrebarea 97

Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

A
sunt adaptate pentru masa proprie a vehiculului respectiv
B
sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective
C
sunt adaptate pentru fixarea suprastructurii vehiculului de şasiu
D
sunt adaptate pentru viteza comercială de circulaţie a vehiculului respectiv
Întrebarea 98

Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

A
forţa exercitată asupra lor este mai mare decât sarcina nominală pentru care au fost construite
B
nu prezintă noduri sau elemente deteriorate
C
sunt adaptate pentru fixarea şasiului
D
sunt realizate din componente galvanizate pentru o bună rezistenţă la frecare
Întrebarea 99

Operatorul de transport/întreprinderea are obligaţia să se asigure că elementele de fixare a mărfii respectă următoarea condiţie:

A
sunt conforme cu prescripţiile tehnice elaborate de I.S.C.T.R.
B
sunt conforme cu specificaţiile tehnice privind construcţia vehiculelor rutiere de marfă
C
sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare în domeniu
D
sunt conforme cu standardele şi normativele în vigoare elaborate de A.R.R.
Întrebarea 100

În cazul schimbării sediului, operatorul/întreprinderea de transport rutier are următoarea obligaţie:

A
să depună licenţa de transport şi copiile conforme în termen de 30 de zile la A.R.R.
B
să notifice schimbarea către A.R.R. în termen de cel mult 15 zile de la producerea ei
C
să notifice schimbarea către A.R.R. în termen de cel mult 30 zile de la producerea ei
D
să publice schimbarea în cel mult 15 zile în Monitorul Oficial sau într-un ziar naţional
Întrebarea 101

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

A
maxim 15 zile de la data constatării
B
maxim 21 zile de la data constatării
C
maxim 30 zile de la data constatării
D
maxim 7 zile de la data constatării
Întrebarea 102

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. se publică în:

A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul Naţional al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire naţională
Întrebarea 103

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se anunţă la A.R.R. în termen de:

A
maxim 15 zile de la data constatării
B
maxim 21 zile de la data constatării
C
maxim 30 zile de la data constatării
D
maxim 7 zile de la data constatării
Întrebarea 104

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea copiei conforme a licenţei comunitare se publică în:

A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul Naţional al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire naţională
Întrebarea 105

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licenţei comunitare a altui operator de transport:

A
da, cu notificare prealabilă către A.R.R.
B
da, dar nu mai mult de 15 zile
C
nu
D
nu, cu excepţia vânzării vehiculului rutier către celălalt operator de transport
Întrebarea 106

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1072/2009, prin operaţiuni de cabotaj se înţelege:

A
transportul internaţional contra cost în numele unui terţ între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare situate în acelaşi stat membru
B
transportul internaţional între două puncte de încărcare/descărcare situate în interiorul Uniunii Europene
C
transportul naţional contra cost în numele unui terţ efectuat temporar într-un stat membru gazdă
D
transportul naţional în cont propriu în statul de stabilire
Întrebarea 107

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se anunţă la A.R.R. în termen de:

A
maxim 15 zile de la data constatării
B
maxim 21 zile de la data constatării
C
maxim 30 zile de la data constatării
D
maxim 7 zile de la data constatării
Întrebarea 108

Pierderea, sustragerea sau deteriorarea certificatului de transport în cont propriu şi/sau a copiei conforme a acestuia se publică în:

A
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
B
în Monitorul Oficial al României
C
În Registrul Naţional al Operatorilor de Transport
D
într-un ziar cu acoperire naţională
Odată finalizat, apăsați butonul de mai jos. Orice întrebare la care nu s-a răspuns va fi marcată ca având răspuns incorect. Obțineți rezultatele
Există 108 întrebări de rezolvat.
Listă
Întoarcere
Elementele umbrite sunt completate
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108Final
Întoarcere