CAPITOLUL III – Permisul de conducere – Regulamentului de aplicare a OUG. 195/2002

ART. 29

(1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru a fi inscris la o unitate autorizata in vederea pregatirii teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere psihologic.

(2) Inainte de a urma cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul trebuie sa faca dovada pregatirii teoretice, intr-o unitate autorizata, in vederea obtinerii permisului de conducere.

(3) abrogat.

(4) Pot efectua cursurile practice de invatare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice si persoanele care nu au inca varsta minima prevazuta de prezentul regulament pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv, dar nu cu mai mult de 3 luni inainte de implinirea acesteia sau, daca urmeaza cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar cu profil auto, nu cu mai mult de 1 an inainte de implinirea varstei.

ART. 30

abrogat.

ART. 31

Traseele pe care se poate invata conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, dupa caz, se poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere se stabilesc de catre politia rutiera.

ART. 32

(1) Autoritatile competente care examineaza persoanele in vederea obtinerii permisului de conducere sunt serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului pe raza careia candidatii isi au domiciliul sau resedinta.

(2) abrogat.

(3) Examinarea la probele teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere poate fi efectuata si in alte localitati decat in municipiul resedinta de judet in care candidatii isi au domiciliul sau resedinta, in baza ordinului prefectului unitatii administrativ-teritoriale respective.

ART. 33

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, denumita in continuare candidat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta minima prevazuta de art. 20 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicita examinarea;

c) sa nu se gaseasca sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor cand face dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din acelasi act normativ;

ART. 34

abrogat.

ART. 35

abrogat.

ART. 36

Cursul de pregatire teoretica si practica in vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.

ART. 37

abrogat.

ART. 38

(abrogat.

ART. 39

abrogat.

ART. 40

abrogat.

ART. 41

(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii si cele folosite la sustinerea probei practice a examenului de obtinere a permisului de conducere trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere, sa fie dotate cu dubla comanda, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana, si sa indeplineasca toate celelalte conditii prevazute de actele normative in vigoare.

(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia „scoala”, cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare. Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia „scoala” aplicata pe partile laterale, in fata si in spate.

ART. 42

abrogat.

ART. 43

abrogat.

ART. 44

abrogat.

ART. 45

Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente.