REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 – CAPITOLUL III – RASPUNDEREA INTREPRINDERII DE TRANSPORT

CAPITOLUL III
RASPUNDEREA INTREPRINDERII DE TRANSPORT

Articolul 10

(1) Se interzice intreprinderilor de transport sa remunereze conducatorii auto salariati sau care sunt pusi la dispozitia lor in functie de distanta parcursa si/sau de cantitatea de marfuri transportata, chiar si sub forma de prime sau majorari salariale, in cazul in care o asemenea remunerare este de natura sa pericliteze siguranta rutiera si/sau sa incurajeze incalcarea prezentului regulament.

(2) Intreprinderile  de  transport  organizeaza  activitatea  conducatorilor  mentionati  la alineatul (1)  astfel  incat  acestia sa  se conformeze Regulamentului (CEE)  nr.  3821/85  si capitolului II din prezentul regulament. Intreprinderile de transport dau instructiuni corespunzatoare conducatorilor si efectueaza controale periodice pentru a se asigura de respectarea Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 si a capitolului II din prezentul regulament.

(3) O intreprindere de transport este tinuta responsabila de incalcarile comise de catre conducatorii intreprinderii, chiar daca aceste incalcari au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei tari terte.

Fara a duce atingere dreptului statelor membre de a face intreprinderile de transport responsabile in totalitate, statele membre pot sa asocieze aceasta raspundere cu nerespectarea de catre intreprinderi a alineatelor (1) si (2). Statele membre pot lua in considerare orice dovada care stabileste ca intreprinderea de transport  nu poate fi in  mod rezonabil tinuta responsabila de incalcarea comisa.

(4) Intreprinderile, exportatorii, expeditorii, operatorii din turism, furnizorii principali de transport, subcontractantii si agentii care utilizeaza conducatori auto se asigura ca orarele de transport convenite prin contract sa fie conforme cu prezentul regulament.

(5) (a) Orice intreprindere de transport care foloseste vehicule prevazute cu un aparat de inregistrare in conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 si care intra in domeniul de aplicare a prezentului regulament:

  1. se asigura ca toate informatiile sa fie periodic descarcate prin unitatea de la bord si cardul conducatorului astfel cum a solicitat statul membru si ca informatiile relevante sa fie descarcate mai frecvent astfel incat toate activitatile efectuate de sau pentru aceasta intreprindere sa fie descarcate;
  2.  se asigura ca toate informatiile descarcate prin unitatea de la bord si cardul conducatorului sa fie pastrate cel putin douasprezece luni dupa inregistrare si ca in cazul in care un agent de control le-ar solicita, aceste informatii sa poata fi consultate, direct sau la distanta, in localurile intreprinderii.

(b) In sensul prezentului alineat, termenul „descarcate” se interpreteaza in conformitate cu definitia de la capitolul I litera (s) de la anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85.

(c) Frecventa maxima cu care se descarca informatiile relevante in conformitate cu litera (a)  (i)  se  stabileste  de  catre  Comisie  in  conformitate  cu  procedura  prevazuta  la articolul 24 alineatul (2).